Aanvraag 20120689
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum8 mei 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met een militaire status die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Het werk van de KMar bestaat uit het uitvoering geven van artikel 4 van de politiewet 2012, dit zijn onder andere grensbewaking, bewaken en beveiligen evenals bijstand verlenen op het gebied van openbare orde en veiligheid.
De KMar transformeert momenteel van een gebiedsgebonden naar een informatiegestuurde organisatie (IGO). Met het toepassen van het concept IGO wordt ingespeeld op de snellere informatiestromen, de complexere uitdagingen en de elkaar snel opvolgende veranderingen in de maatschappij.
Wij zijn momenteel op zoek naar een Programmasecretaris ter ondersteuning van het programma IT IGO. U werkt primair direct in opdracht van de programmamanager.
Het programma IT IGO heeft een looptijd van 5 jaar. Het programma is opgedeeld in 3 themagebieden: verzamelen/analyseren/matchen (data-analyses), Command&control (besturing/tasking), mobility/sensing/tooling (operatien/acting). Het programma zal bestaan uit 10-tallen projecten die in samenhang dienen te worden gerealiseerd.

Project of reguliere taak:
Project IGO-IT

Functieprofiel Senior programmasecretaris:
– Draagt zorg voor de organisatie van de werkzaamheden op het programma- en/of projectsecretariaat;
– Zet programma- en/of projectadministraties op en voert programma- en/of projectadministraties;
– Signaleert en rapporteert tijdig knelpunten in de programma- en/of projectvoortgang en andere kritieke aspecten (planning, mijlpalen, capaciteit, overschrijding budgeten, enz.);
– Administreert de programma- en/of projectplannings- en -voortgangsgegevens, alsmede de documentatie en -correspondentie en andere dagelijkse administratieve werkzaamheden;
– Geeft invulling aan de secretariële ondersteuning van programma- en/of projecten (agenda’s beheren, telefoon, e-mail verzorgen, vergaderingen voorbereiden, vergaderverslagen maken e.d.).

Functie eisen (knock-out criteria):
– MBO werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgeronde opleiding;
– Certificaat Prince II Foundation;
– Minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Kennis en ervaring als programmasecretaris
– Kennis en ervaring met projectmanagementmethoden en -technieken
– Kennis en ervaring met projectcalculaties

Competenties:
– Klantgericht
– Creatief
– Stressbestendig
– Integer
– Probleemoplossend
– Anticiperend
– Communicatief

Competenties (Selectie criteria):
– Zelfstartend vermogen, proactief, initiatiefrijk (competentieniveau ‘initiatief’ minimaal 1): neemt zo nodig actie bij uitvoerende activiteiten en wacht niet passief op instructies.
– Nauwkeurig (competentieniveau ‘nauwkeurig’ minimaal 2) kan precies, zorgvuldig en foutloos met details werken.
– Analytisch sterk (competentieniveau ’analyseren’ minimaal 2): Verzamelt en ordent informatie.

Inzet Periode:
Schatting: 3.200 uur met optie op verlenging, dit komt neer op ca. 1.600 per jaar, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3.200 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Overige Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Uitgangspunten met betrekking tot Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag:
1. Regulier werk
2. De uitvoering vindt plaats onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
3. De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening
Duur: 3.200 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-05-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: week 19/20.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.