Aanvraag 20120691
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum15 mei 2017
Opdrachtgever
Lokatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Kamer van Koophandel:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.
Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

De Opdracht:
Wij zoeken een Programmamanager tbv het project MijnOverheid voor Ondernemers die eventueel na 12 maanden detachering in dienst wil treden bij de KvK. Dit project MOvO heeft tot doel om:
– De effectiviteit van de digitale, zakelijke dienstverlening van ondernemers met de overheid te vergroten zodat dit leidt tot positieve baten voor de ondernemer
– Uitvoeringorganisaties stimuleren om hun diensten vaker digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijk aan te bieden aan de ondernemer.

Het programma heeft een concrete behoefte aan een ervaren programmamanager. De programmamanager is de kartrekker van de activiteiten, heeft een belangrijke rol in de afstemming met EZ, BZK en Logius en het (bestuurlijke) stakeholdermanagement. Meerdere belangrijke deadlines zijn gepland in mei 2017:
De Programmamanager schrijft het programmaplan en begroting voor continuering van het de opdracht van EZ na 1 juni 2017, impactanalyse migratie berichtenvoorzieningen GLOBE en Berichtenbox Bedrijven, start proof-of-concept-trajecten om functionaliteit van MOvO uit te werken, afronding van de gesprekken met de belangrijkste stakeholders op bestuurlijk niveau en continuering van de inhuur van medewerkers na 1 juni 2017, zodat er geen gat valt tussen fase 1 en 2.
MOvO heeft als doel om de effectiviteit van digitaal zaken doen tussen ondernemers en overheid te vergroten en uitvoeringsorganisaties te stimuleren om hun diensten vaker digitaal, gestandaardiseerd en overzichtelijke aan te bieden aan ondernemers. MOvO zit in de afrondende fase van het eerste deel van de opdracht: het maken van een plan van aanpak (inclusief uitgangspunten voor dienstverleningsconcept en architectuur) en het inventariseren van het draagvlak bij stakeholders. Het eerste deel van de opdracht moet bij voorkeur eind mei zijn afgerond. Daarna start de uitvoering van het tweede deel van de opdracht: een marktverkenning van de technische componenten, uitgangspunten vertalen in een PSA en starten met de voorbereiding van de (verplichte) BIT-toets. Parallel hieraan starten we met een aantal proof-of-concept-trajecten, om tijdens de bouwfase al duidelijk zichtbare resultaten te hebben. Kortom, het programma zit op een belangrijk overgangsmoment van plannen maken naar uitvoering.
De opdracht aan de programmanager is om leiding te geven aan het afronden de activiteiten die onderdeel zijn van fase 1 en een spoedige start te maken met de activiteiten die onderdeel zijn van fase 2. Verlenging van de opdracht van EZ is de eerste activiteit die opgepakt moet worden.

Functie eisen (knock out Criteria):
– Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar).
– Certificaat Prince2 of MSP foundation en Practitioner
– Ceritificaat Scrum Master (CSM)
– Minimaal 5 jaar ervaring met projectbeheersing (tijd, geld, kwaliteit).
– Minimaal 10 jaar  aantoonbaar ervaring met  periodiek rapporteren over de voortgang van het programma project op basis van de aspecten van de heersende projectmanagementsystematiek.
– Minimaal 5 jaar ervaring met het toepassen van MSP en/of Prince2.
– Minimaal 1 jaar ervaring met tactisch en strategisch interdepartementaal stakeholdermanagement binnen de Rijksoverheid.
– Minimaal 1 jaar ervaring met technisch inhoudelijke ICT projecten binnen het stelsel van basis registraties.
– Minimaal 1 jaar technisch inhoudelijke met Identity en Access technologien en methodieken binnen de Rijksoverheid.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Minimaal 10 jaar ervaring als Programmamanager
– Ervaring met samenwerken met relevante externe partijen. (waaronder meerdere opdrachtgevers, partners, projectleiders en inhoudsdeskundigen); en met het vastleggen daarvan.

Competenties:
– Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Initiatief: De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten.
– Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega¡¦s van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.
– Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
– Resultaatgericht: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
– Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie:  Woerden – Utrecht
Startdatum: 15-05-2017
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging:  3X 12 maanden
Inzet: 36-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-05-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Intakegesprek: 8/9 mei

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.