Aanvraag 20120312
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum3 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.
De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interimmanagement, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Nationale politie. Deze programma’s en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten. Daarnaast levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Project Control Board in opdracht worden gegeven aan de diensten IM en ICT. Dit kunnen zowel technische ICT-projecten zijn als integrale IV-ontwikkel- en implementatieprojecten.

Doelstelling:
De specialist Project-, Programma en Interimmanagement F is binnen het korps Nationale Politie aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De politie is een informatie verwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen.

Verantwoordelijkheden:
Als specialist ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van een groep programma- en projectmanagementprofessionals die zich bezig houden met hoog complexe programma’s en projecten binnen een of meerdere aandachtsgebieden.

Vakmatige taken:
– Je speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de nationale politie tot een succesvol resultaat te brengen.
– Je stuurt op de kwaliteit binnen het programma.
– Je geeft de ontwikkeling van de sector mede vorm en zorgt voor de professionalisering en borging binnen de organisatie,
– Je bent een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider.
– Je ondersteunt en coacht medewerkers van de sector PPI in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
– Je organiseert de strategische samenwerking binnen de totale politieketen. Je zorgt mede voor verdere professionalisering op de onderwerpen Governance en Hygiëne rond PPI-opdrachten.
– Je leidt strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten.
– Je lost vraagstukken op en levert producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen.

Leidinggevende taken:
– Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines

Contacten:
Leveranciers van hard en software, leveranciers van diensten. Projectmedewerkers, collega’s van andere lijn afdelingen.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de projectorganisatie.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige WO opleiding.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar relevante, aantoonbare werkervaring als programmamanager met grote verandertrajecten in een sterk politiek (bestuurlijk) gevoelige omgeving, waarbij de kandidaat besluiten nam op bedrijfsvoeringsnivo.
– In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied programma- en projectmanagement.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Informatie Voorziening en het besturen van ketens in een multidisciplinaire omgeving.
– Aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Informatie Voorziening op het gebied Bedrijfsvoering en Datawarehousing.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Programmamanagement binnen de overheid.
– MSP Practitioner certificering is een wens.
– Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Programmamanagement in de politieorganisatie.

Kerncompetenties:
– Veranderingsgerichtheid
– Klantgerichtheid
– Overtuigingskracht
– Systeemdenken
– Netwerken

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-04-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: maximaal € 110
Sluitingsdatum: 20-02-2017
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.