Aanvraag 20121094
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De dienst Facilitair Management (FM) van de Nationale Politie (NP) transformeert naar een dienstverlenende organisatie waarin zij door de nieuwe landelijke werkwijze de eindgebruiker zo optimaal mogelijk van zijn/haar facilitaire product- en dienstverlening voorziet. De dienst FM is onderdeel van het Politie Diensten Centrum (PDC) die de bedrijfsvoering van de Politie centraal organiseert.

De dienst FM heeft recentelijk de transitie afgerond waar eenheid voor eenheid de Politie is over gegaan op een nieuwe landelijke werkwijze van de sector Facilitaire Services en de dienstverlening van de landelijke Servicedesk FM. Al onze eindgebruiker kunnen zijn/haar facilitaire product- en dienstverlening halen uit het landelijk standaard assortiment. Zij kunnen dan 24/7 zelf hun facilitaire zaken regelen via het landelijk intranet. Dit wordt ondersteund door het systeem Planon NP die landelijk beschikbaar is.

De komende jaren staan in het teken van het verder in werking treden van het en het verder vormgeven van de Dienst FM op diverse gebieden zoals Facilitaire Services, Huisvesting, Inkoop Contractmanagement en Vaar & Voertuigen. Dit betekent onder andere het implementeren van het dienstverleningsmodel, het implementeren van basissystemen en inrichten van basisadministraties. Om dit te realiseren zijn diverse realisatie projecten geformuleerd die tezamen het projectenportfolio van de dienst FM vormen. Binnen de dienst FM is de realisatie organisatie verantwoordelijk voor de aansturing en realisatie van de projecten in het portfolio van de dienst FM. De realisatie faciliteert tevens bij de totstandkoming en bijstelling van het portfolio.

De realisatie organisatie staat onder aansturing van de realisatiemanager en bestaat verder uit diverse portfolio- en projectmanagers die de diverse projecten operationeel aansturen. De realisatiemanager wordt ondersteund door het support office.

Context project:
Er zijn diverse grote projecten die binnen de dienst FM in gezamenlijkheid met de dienst IV en andere diensten worden uitgevoerd. Zo worden het facilitaire management systeem en het document management systeem verder doorontwikkeld om diverse processen en werkzaamheden te ondersteunen. Daarnaast vindt ook de transitie van de Politie Academie plaats met als doel om PA / FHM in de bestaande FM structuur van de Nationale Politie te integreren. Als project management ondersteuner (PMO’er) ondersteun je één of meerdere projecten bij het succesvol implementeren van de project resultaten.

Let op, de einddatum van de opdracht is gezet op 31-12-2017 maar naar alle waarschijnlijkheid wordt deze verlengd in 2018. De verwachte duur van de opdracht is 4 maanden gerekend vanaf de 1e werkdag met een optie op verlenging.

Doelstelling:
De PMO’er werkt samen met de projectmanager bij de totstandkoming en aansturing van het project en draagt bij aan de realisatie van de project resultaten en levert hiermee toegevoegde waarde in de verdere doorontwikkeling van de Dienst FM.

Verantwoordelijkheden:
Als PMO’er is de kandidaat verantwoordelijk om zorg te dragen voor grip en inzicht in de realisatie van het project. Tevens is de kandidaat verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte operationele ondersteuning aan de projectmanager.

Vakmatige taken:
– Bewaken van de integrale actielijst;
– Opstellen en bijhouden van de integrale planning;
– Voortgang bewaken van de diverse mijlpalen;
– Identificeren en bewaken van (integrale) risico’s;
– Monitoren projecten voortgang en advies aangaande knelpunten en risico’s;
– Levert kwalitatief hoge voortgangsrapportages;
– Faciliteert in het voorbereiden van de stuurgroep rapportages;
– Houdt de samenhang, onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende projecten in de gaten;
– Voorbereiden, faciliteren en uitwerken van diverse project overleggen;
– Adviseert over de inrichting en verbetering van het project;
– Opstellen notities en besluitstukken;
– Verzorgen van communicatie naar stakeholders;
– Voorbereiden diverse project presentaties;
– Houdt de samenhang, onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende projecten in de gaten;
– Zorgen voor constructieve relaties met diverse stakeholders.

Contacten:
Vanuit deze rol rapporteert de kandidaat aan de project manager een heeft de kandidaat nauw contact met de het PMO van de realisatie organisatie van de dienst FM en PMOérs van overige projecten binnen het FM portfolio. Verder heeft de kandidaat intensief contact met de diverse project managers en project medewerkers van de onderliggende project teams

Functie eisen (knock-out criteria):
– Minimaal een afgeronde geaccrediteerde Bachelor opleiding of hoger in de richting Organisatiewetenschappen, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Sociale wetenschappen.

Functie wensen (Gunnings criteria):
– Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met project, programma of portfoliomatig werken
– Je bent zeer vaardig met Powerpoint, Excel en Word
– Je bent proactief, hebt oog voor detail en kan goed dwarsverbanden benoemen (helicopterview).

Competenties:
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Sociale vaardigheid: Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Geef in het CV een duidelijke beschrijving (SMART) waaruit blijkt dat je aan de gevraagde competentie(s) voldoet.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 01-11-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-08-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: week 34.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.