Aanvraag 20122029
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Achtergrond van de opdracht:
Vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2019 werken de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen in de ambtelijke fusieorganisatie ‘DDFK-gemeenten’. Per 1 januari 2019 gaan drie van deze gemeenten, namelijk Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ook bestuurlijk fuseren, oftewel herindelen. Er ontstaat dan een nieuwe gemeente die verder gaat onder de naam Noardeast-Fryslân. Dantumadiel blijft zelfstandig, maar zal diensten afnemen van de nieuwe gemeente.

Voor het project ICT-herindeling is een plan opgesteld. Hierin staat de opdracht om de voor de herindeling noodzakelijke technische, functionele en organisatorische ICT-veranderingen te definiëren en te implementeren. Op een dusdanige wijze dat dit niet ten koste gaat van de continuïteit van de huidige dienstverlening en bedrijfsvoering en de continuïteit van de informatievoorziening en ICT van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân én de gemeente Dantumadiel vanaf 1 januari 2019 ook is gewaarborgd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gemeente Schiermonnikoog, die voor bepaalde diensten waarin wij hen ondersteunen ook afhankelijk is van bepaalde applicaties.

Openheid, transparantie en goed samenspel met de verschillende stakeholders vormen een belangrijke succesfactor voor ieder lid van het team. Naast natuurlijk kennis van zaken als het gaat om het gemeentelijke applicatielandschap en herindelingen. Samenspel richt zich op de verschillende proceseigenaren en procesbeheerders van de eigen organisatie, de functioneel applicatiebeheerders, Shared Service Leeuwarden (verantwoordelijk voor technisch beheer en hosting) en onze applicatieleveranciers.

Voor een succesvolle realisatie wordt een projectteam ingericht. Hierin zijn alle noodzakelijke disciplines centraal vertegenwoordigd. Het projectteam werkt intensief samen met de functioneel applicatiebeheerders van ca. 13 applicatieclusters.

Deze clusters vallen in 2 groepen uiteen:
– Kernapplicaties incl. Burgerzaken-werkplekken
– Overige applicaties incl. gebruikersdata

Omschrijving Opdracht:
Ter ondersteuning van het project zoeken wij een enthousiaste, zelfbewuste en energieke projectcontroller. Een enthousiaste persoon die met functioneel inhoudelijke bagage bijdraagt aan de kwaliteit van het resultaat en schakelt met de financieel projectcontroller van de herindeling.

Verantwoordelijkheden:
– Verrichten van ondersteunende taken op het gebied van bewaking en kwaliteit ten aanzien van o.a. gebruikers- en autorisatielijsten incl. beheer autorisatiematrix.
– Ondersteunen in de coördinatie van de testwerkzaamheden incl. testrapportages.
– Kostenbewaking i.s.m. projectcontroller programma Herindeling.
– Contractbeheer i.s.m. concern-inkoopadviseur.
– Aanvragen en beheren van nieuwe beveiligingscertificaten.
– Informeren van de functionaris gegevensbescherming en de CISO.
– Ondersteuning van het wijzigingsbeheer binnen het project.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 2 april 2018 tot 1 april 2019 voor gemiddeld 16 uur per week.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als ICT- of informatie-adviseur bij een gemeentelijke overheidsorganisatie.
– Je beschikt over HBO werk- en denkniveau op het vakgebied gemeentelijke ICT.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring in gemeentelijke fusies en/of herindelingen.
– Je hebt kennis van gemeentelijk applicatielandschap (veelal Centric).
– Je hebt kennis van Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) (meer-gemeente architectuur) en beveiligingscertificaten / identity & access management.
– Je hebt kennis van inkoop, aanbesteding en contractmanagement.

Competenties:
– Planmatig
– Resultaatgericht
– Financieel onderlegd maar geen ‘financial’
– Nauwkeurig en procesmatig
– Kwaliteitsbewust

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: De gemeentehuizen van de DDFK-gemeenten en soms ook gemeente Leeuwarden.
Startdatum: 02-04-2018
Duur: 01-04-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.