Aanvraag 20121228
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum15 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdrachtgever:
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen. Het nieuw gevormde domein mobiliteit behelst de werkgebieden mobiliteit, OV en Wegen. Het domein Mobiliteit zorgt voor goede en veilige doorstroming en mobiliteit, goed openbaar vervoer en een duurzaam beheer van de Infrastructuur.  Daarvoor voert het domein Mobiliteit vele projecten uit.
In het domein Mobiliteit valt ook het onderdeel Projectbeheer. Projectbeheer faciliteert de andere teams, zodat zij hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren binnen de gestelde kaders. Deze faciliterende werkzaamheden bestaan onder meer uit; Projectcontrol en -ondersteuning, Beleid en Juridische zaken, Frontoffice, Financiële administratie en het verzorgen van de Planning & Control cyclus. Professionaliseren en versterken van de projectbeheersing zijn belangrijke speerpunten in de ontwikkeling van het domein Mobiliteit. We doen dat onder andere door in onze projecten de rol van ‘projectcontroller’ nadrukkelijk te beleggen.

Jouw Profiel:
Als projectcontroller draag je zorg voor een robuuste projectcontrol. Daarbij zorg je voor een adequate inrichting van de informatiestromen van de projectenportfolio inclusief de ondersteunende IT-applicatie in samenhang met de financiële administratie (SAP-omgeving) van de provincie Utrecht.  Je geeft strategische adviezen aan de programmamanager en het managementteam over de beheersing van de risico’s in de projectenportfolio.  Je stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan op hun rol als projectbeheerser.  Je coacht deze teamleden ‘on the job’ op hun taken en verantwoordelijkheden en adviseert de teamleider over de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn. Je bent voortdurend op zoek naar verbeteringen in de werkprocessen die kunnen bijdragen aan het versterken van projectbeheersing.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
a. Projectcontrol
– Je vervult de projectcontrol richting programmamanager (intern opdrachtgever) en projectleiders infrastructurele wegenprojecten op de aspecten scope, tijd, geld, rechtmatigheid en risico.
– Je houdt toezicht op de uitvoering van de begrotingen op projectniveau. Je beoordeelt conceptbegrotingen en wijzigingen daarin op voornoemde aspecten.
– Je monitort op de planningen (tijd en middelen) van de projecten en draagt zo nodig bij aan de aanscherping en verdere uitwerking van de baseline van de projecten.  Je houdt toezicht op de uitvoering vanuit voornoemde aspecten op projectniveau. Waar nodig neem je het initiatief om de projectleiders en/of de intern opdrachtgever hierop aan te spreken en bij te sturen.
– Je verzamelt, analyseert en verwerkt voor de projecten de financiële en projectinhoudelijke voortgangsinformatie voor de planning en control-cyclus en werkt nauw samen met andere projectcontroller, de financieel controller en de business controller van het domein Mobiliteit.
– Je zorgt voor de nodige rapportages in het kader van de jaarcyclus richting opdrachtgever/bestuurder en stelt deze ook zelf op.
– Het inrichten en beheren van de financiële en inhoudelijke programma-/projectadministratie.
– Je zorgt voor een goede afstemming met de andere projectcontroller binnen het domein, de financieel controller en de business controller.
b. Het risicomanagement
– Je zorgt dat de risico’s op projectniveau in beeld zijn bij de interne opdrachtgever. Je hebt voldoende expertise, onafhankelijkheid, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om dit te bewerkstelligen en geaccepteerd te krijgen.
– Je adviseert over het beheersen en omgaan met deze risico’s.
c. Professionalisering projectbeheersing
– Je ondersteunt en adviseert de projectleiders en projectmedewerkers en draagt bij aan versterking van hun professionaliteit op het gebied van projectbeheersing en –control.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een financiële of economische richting met als aanvulling masteropleiding business administration (MBA).
– Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van inrichting, implementatie en uitvoering van projectcontrol.
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het opzetten van sturings- en verantwoordingsinformatie voor projecten incl. de ondersteunende IT-applicaties.
– Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het gebruik van financiële systemen zoals SAP of vergelijkbaar en Excel/draaitabellen in de afgelopen 10 jaar.
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als strategisch projectcontroller binnen een provinciale organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt werkervaring met implementatieprocessen van de professionalisering van projectbeheersing.
– Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring met het inrichten en monitoren van planning & control cycli.
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met financieringssystematiek vaste activa.

Competenties:
a. Persoonlijke eigenschappen
– Communicatie vaardig
– Zorgvuldig / Accuraat
– Overtuigingskracht
– Resultaatgericht
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
b. Vaardigheden
– Strategische adviesvaardigheden
– Coachende vaardigheden
– Prioriteiten kunnen stellen
c. Kennis
– Het opstellen van rapportages
– Van inrichting, implementatie en uitvoering van projectcontrol.
– Van sturings- en verantwoordingsinformatie voor projecten incl. de ondersteunende IT-applicaties.
– Van financiële systemen zoals SAP en Excel/draaitabellen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht, in overleg mogelijk deels in Delft.
Startdatum: 15-10-2017
Duur: 15-10-2018
Optie op verlenging: Ja, max. 2x 1 jaar
Inzet: 36 uur per week
Tarief: ca. 90
Sluitingsdatum: 21-09-2017
Sluitingstijd: 14:00
Intakegesprek: Week 40/41

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.