Aanvraag 20122170
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum13 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Aanleiding:
Vanaf 25 mei wordt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. In de AVG staat de bescherming van persoonsgegevens centraal. De AVG regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Om aan de randvoorwaarden per 25 mei te voldoen zoekt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) per direct een projectleider om dit te bewerkstellingen.
Binnen SZW is vanuit CIO office een team gevormd om de onderdelen te ondersteunen als vraagbaak en met aanbieden van een centrale registratietool voor werkprocessen en een standaard verwerkersovereenkomst.

Functieomschrijving:
Om AVG proof te zijn wordt door de RSO een tijdelijke projectleider aangesteld. De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten en tijdige implementatie van de AVG binnen de RSO en doet dat samen met aantal relevante stakeholders binnen de organisatie waaronder de coördinatoren bedrijfsvoering en het programma ‘Doorontwikkeling en Professionalisering RSO’.

De werkzaamheden houden onder meer in dat:
– wordt geïnventariseerd en beschreven welke persoonsgegevens van RSO medewerkers in welke huidige als toekomstige2 systemen worden verwerkt;
– een risico inventarisatie met mogelijk een Privacy Impact Assessment wordt opgesteld waarbij wordt aangegeven welke acties moeten worden ingezet om AVG-proof te zijn;
– acties die uit de risico inventarisatie voortvloeien in een verbeterplan worden opgenomen;
– uitvoering wordt gegeven aan dit verbeterplan.

Dit betekent o.a.:
– verwerkingen van persoonsgegevens opnemen in het centraal SZW register verwerkingen;
– op basis van de prioritering, zoals door de manager Bedrijfsvoering geaccordeerd, en indien aan de orde, de regie nemen voor de uitvoering van Privacy Impact Assessment (wat wordt toegepast binnen de Rijksoverheid);
– de regie nemen voor het AVG-proof maken van bestaande/toekomstige verwerkersovereenkomsten op basis van het SZW standaardmodel;
– wordt bijgedragen aan privacy bewustzijn en kennis van de AVG binnen de RSO organisatie;
– een bijdrage wordt geleverd aan het inbedden van privacy in de p-processen en aan het opstellen van een proces i.a.m. CIO Office voor veilig melden van privacy-incidenten;
– en de genomen maatregelen worden geborgd in de staande organisatie va de RSO.

Ook de weg naar AVG proof zijn en kennisdeling is zeker zo belangrijk. Het eindresultaat is dat de voorwaarden om AVG proof te werken zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken wordt een project ingericht, dat een aantal noodzakelijke (deel)resultaten oplevert.

Functie-eisen:
– Enthousiast, proactief en resultaatgericht, kan hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en structuur aanbrengen om e.e.a. snel in uitvoering te brengen;
– Op een heldere en eenvoudige wijze de bedoeling, werking en spelregels van de AVG kunnen presenteren en op een motiverende wijze alle betrokkenen in beweging kunnen brengen;
– Beschikken over oog en gevoel voor bestuurlijke maar ook persoonlijke verhoudingen en hier communicatief op kunnen aansluiten;
– Minimaal HBO met academisch werk- en denkniveau;
– Kennis van en werkervaring op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG en kennis van (IT) contractering;
– Affiniteit met bedrijfsvoering en kennis van personeelssystemen en –processen;
– Ervaring op het gebied van verander/projectmanagement;
– Werkervaring bij de Rijksoverheid is een pre.

Werklocatie, beschikbaarheid en verlengingsoptie:
De opdracht vindt plaats in Den Haag in de periode 13 maart 2018 tot en met uiterlijk 30 juni 2018, met een inzet van 28 tot 36 uur per week uur per week. Voor deze opdracht wordt drie (3) opties tot verlenging met één (1) maand genomen.

Voortijdige beëindiging:
Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 13-03-2018
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: 3 x 1 maand
Inzet: tussen de 28-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-03-2018
Sluitingstijd: 10:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.