Aanvraag 20121020
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum24 juli 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. De meeste verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de centrale verwerking OM.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaat-generaal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling:
Het expertisecentrum archief is een nieuw onderdeel binnen het OM, dat als doel heeft om dossiervorming en archiveren binnen het OM te professionaliseren. Het expertisecentrum is op 1 januari 2017 gestart als tijdelijke organisatie onder de Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) in Utrecht.
Op dit moment werken naast de kwartiermaker, 2 inhoudelijk adviseurs binnen het expertisecentrum.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Binnen het OM is een aantal landelijk opererende organisaties, die hun dossiers en archiefbeheer op diverse locaties met diverse archiveringregimes hebben ondergebracht. Het gaat in dit geval vaak om gevoelige dossiers, waarbij het belangrijk is om goed zicht te hebben op de verblijfplaats en toegankelijkheid, zodat goed verantwoording af te kunnen leggen.
Het expertisecentrum start het project ‘kwaliteitsimpuls centraliseren archieven landelijke onderdelen’, om te onderzoek óf en hóe centralisatie van deze ‘versnipperde’ archieven een kwaliteitsimpuls kan geven aan het archiefbeheer van deze organisaties.
Gewenste aanpak is om te inventariseren wat de huidige situatie is, een voorstel van criteria waaraan een ‘kwaliteitsimpuls’ moet voldoen. En een voorstel of en hoe centralisatie deze gewenste kwaliteitsimpuls kan geven, waarbij diverse scenario’s mogelijk zijn.

Beschrijving werkzaamheden
– projectvoorstel maken
– inventariseren archieven op diverse locaties
– uitwerken criteria, in samenwerking met expertisecentrum en vertegenwoordigers uit het primair proces
– scenario’s opstellen richting toekomst
– besluitvorming voorbereiden
– het gaat hier om een combinatie van hands-on in kaart brengen en tegelijkertijd op hoger niveau abstraheren om tot visie en besluitvorming te komen

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een geldig veiligheidsonderzoek (tenminste veiligheidsonderzoek C) van de AIVD óf heeft geen bewaar tegen en werkt mee aan een veiligheidsonderzoek als dat verzocht wordt.
– Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor de periode van 3 maanden.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met projectleiderschap.
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen de strafrechtketen

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meer dan 3 jaar relevante werkervaring met projectleiderschap.
– Je hebt werkervaring met archiveren, documentmanagement.

Competenties:
– Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
– Secuur
– Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
– Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
– Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Interview Criteria:
– Je bent deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
– Je kunt zelfstandig werken en neemt zijn/haar opdrachtgever goed mee in de keuzes en voortgang.
– Je kunt goed en snel schakelen tussen hands-on en strategisch denken en handelen.
– Je past binnen het team.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: 40% Zwolle, 60% door Nederland
Startdatum: 01-08-2017
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-07-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 30/31

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.