Aanvraag 20120309
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Programma Transparante en Open Provincie (TOP)
‘De opdrachtgever wil in Nederland voorop lopen in het transparant maken van de provincie (open overheid, open spending en open data)’. Deze ambitie uit het hoofdlijnenakkoord van de opdrachtgever is de opdracht aan het provinciale programma Transparante en Open Provincie (TOP). Het programma wil een transparante en open provincie realiseren waarin de opdrachtgever gelijkwaardig samenwerkt met andere partijen en waarin opdrachtgever in principe alle data en informatie ontsluiten voor de buitenwereld. De kwaliteit van die gegevens staat daarbij voorop. Met de (door)ontwikkeling van het gegevenspakhuis wil TOP een impuls geven aan de betere ontsluiting van de binnen de opdrachtgever aanwezige relevante content voor de buitenwereld.

Omschrijving van de opdracht:
Het programma TOP heeft als doel een transparante en open opdrachtgever te realiseren waarin gelijkwaardig wordt samengewerkt met andere partijen en waar verschillende data en informatie wordt ontsloten voor de buitenwereld. Dat doen we door alle informatie, data, gegevens die de opdrachtgever heeft te ontsluiten, tenzij er een wettelijke of bestuurlijke noodzaak is dat niet te doen. De kwaliteit van de te ontsluiten gegevens is daarbij randvoorwaardelijk. Bij de prioritering van te ontsluiten gegevens (wat eerst aan te pakken) gelden relevantie en uitvoerbaarheid als criteria. De indeling van werkzaamheden van het programma TOP sluit aan bij de in het provinciale hoofdlijnenakkoord onderscheiden domeinen ‘open overheid, ‘open spending’ en ‘open data’. Het domein ‘open contact en aanpak’, dat zich richt op verbetering van samenwerking met partners door het delen van gegevens, is daaraan toegevoegd.
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies Transparante en Open Provincie zoals gepubliceerd, zoals vastgesteld medio 2016 en daarmee voor een goede vulling van het gegevenspakhuis en het goed functioneren van de benodigde onderdelen in een gegevenspakhuis constructie.

Je stuurt als projectleider het ontwerp, de realisatie en de implementatie van een gegevenspakhuis aan dat bestaat uit:
– bestaande authentieke bronnen, zoals besluiten van Gedeputeerde Staten (GS-besluiten) en verzoeken en dossiers met betrekking tot de Wet Openbaarheid van Bestuur;
– een transportfunctie tussen de bronnen en het gegevenspakhuis (mensen en IT);
– een gegevenspakhuis (waarvan al een versie in productie is);
– een transportfunctie tussen gegevenspakhuis en gebruikers (apps);
– diverse apps die de Open Data presenteren, van de opdrachtgever en van partners;
– een publieke website/appstore (‘etalage’) als showcase van TOP.

Je werkt nauw samen met de projectleider/architect vernieuwing datawarehouse. Je neemt deel in het projectleidersoverleg van het programma ‘vernieuwing datawarehouse’. Het programma vernieuwing datawarehouse heeft als doel de organisatie te voorzien van een modern, stabiel en goed beheersbaar datawarehouse platform (‘gegevenspakhuis’) ten behoeve van beleidsontwikkelings-, uitvoerings- en bedrijfsvoeringsinformatie en ten behoeve van TOP.
Je zet de programmaorganisatie op met inhoudelijk specialisten van de vakafdelingen en Geo en BI en de projectleider van het project ‘Gegevenspakhuis’. Je speelt een verbindende rol tussen eigenaren van brondocumenten en -data en TOP. Je betrekt externe partijen erbij die als co-developers apps voor gebruik van de Open Data van de opdrachtgever ontwikkelen.

Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten:
De projectleiders geven terugkoppeling van de (deel) resultaten en producten aan de opdrachtgever. Vanuit de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) en vanuit het programma Transparante Open Provincie (TOP) vindt hierop monitoring plaats.

Afdeling Informatisering & Automatisering:
De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de provinciale gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren.
De opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix.

De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden:
– Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties die hierop betrekking hebben, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever.
– Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). BBI maakt het mogelijk dat de medewerkers van de provincie vanuit hun verschillende rollen met betrouwbare en volledige informatie kunnen werken zodat zij daarmee de doelstellingen van de organisatie kunnen realiseren. Het bureau beheert daarnaast ongeveer 150 applicaties waaronder een aantal die voor de opdrachtgever een grote impact hebben voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering. Het bureau valt onder de afdeling Informatisering & Automatisering, die op haar beurt verantwoordelijk is voor de totale informatievoorziening en IT-dienstverlening. De projectleiders worden binnen bureau Bedrijfsinformatie geplaatst in het team GEO en BI.
– Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van provinciale medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen.
– Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met provinciale medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de opdrachtgever passen.
– Portfoliomanagement (PM). PM heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren.

Je beschikt over:
– aantoonbare kennis van Business Intelligence (BI) oplossingen (>5 jaar) (knock-out);
– aantoonbare kennis van Modelleringstechnieken (proces, architectuur en data);
– meerdere jaren ervaring bij overheidsinstanties (>7 jaar) (knock-out);
– ervaring met het geven van datamanagement training aan professionals;
– ervaring met het opstellen van plateauplanningen;
– ervaring met change- en releasemanagement binnen een grote overheidsorganisatie;
– ervaring met het aansturen van informatieprofessionals binnen een overheidsorganisatie;
– ervaring met het inrichten en doorontwikkelen van een Service-Oriënted Architecture (SOA);
– een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen.

Daarnaast is kennis van de volgende tools gewenst:
– Business Intelligence (BI) tooling van Microsoft;
– tools voor modelleren;
– tools voor systeemintegratie / ETL processen.

Kennis en expertise:
– Minimaal HBO werk – en denkniveau (diploma, certificaat) (knock-out);
-Minimaal 2 vergelijkbare projecten geïnitieerd en uitgevoerd met per project een budget met een minimale waarde van 100.000 Euro (knock-out);
– Aantoonbare kennis en meerjarige ervaring met het functioneren van Openbaar Bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen (knock-out);

Competenties:
– Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch;
– Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders;
– Communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
– Samenwerking: Teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; Sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen;
– Gedreven instelling; Passie in het werk; Doorzettingsvermogen;
– Algehele indruk.

Apparatuur:
Kandidaat dient te beschikken over een laptop.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: begin maart
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: ca € 90
Sluitingsdatum: 20-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 9

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.