Aanvraag 20121227
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdrachtgever:
Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst.
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Onze Corporate Dienst (CD) vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed. Daarnaast is de CD zorg- en huisbaas voor de productspecifieke eenheden en landelijke projecten ten behoeve van de directeur Nova.

Het Programma RWS-Content Management (RCM):
Het programma RWS-CM van Rijkswaterstaat (RWS) realiseert, in opdracht van het bestuur van RWS, een platform om het digitaal documentbeheer en de digitale samenwerking te optimaliseren. Kern van het platform vormt het voor RWS ingericht Document Management Systeem dat operationeel gemaakt is met behulp van SharePoint 2013 en het verbinden van SharePoint 2013 aan HPE-RM. Via deze record management applicatie van HPE dient borging en archivering van documenten digitaal georganiseerd te worden.
De introductie van het digitaal platform betekent voor de ongeveer 9500 medewerkers van RWS dat afscheid genomen wordt van bestaande hulpmiddelen om het documentbeheer te organiseren. Ook zullen de medewerkers van RWS zelf verantwoordelijk worden voor de eigen informatievoorziening. De introductie van het digitaal platform is pas een succes wanneer alle medewerkers van RWS het platform gebruiken. Medewerkers behoren vertrouwen te krijgen in de nieuwe hulpmiddelen en de nieuwe werkwijzen.
Het programma RWS-CM is verantwoordelijk voor de realisatie van het platform, het realiseren van de veranderopgave, het implementeren van het platform binnen de talrijke projecten en afdelingen en de overdracht van het beheer van het platform aan de staande organisatie.

Functieomschrijving:
De projectleider digitale DMS Implementatie/ASK-proces zorgt ervoor dat de documenthuishouding van alle gebruikersgroepen binnen de organisatie (zowel afdelingen als projecten) geanalyseerd wordt. Het ASK proces bestaat uit de stappen Analyse, Sortering en het Kopiëren van documenten van bronsystemen naar het digitale DMS. Deze analyse betreft de documenthuishouding op netwerkschijven, in eDOCS en de tot nu toe gebruikte SharePoint omgevingen. De uitkomst van de analyse geeft aan welke documenten moeten worden gemigreerd en welke op bronsystemen achter kunnen blijven. Voor de te migreren documenten werkt de projectleider nauw samen met de projectleider Migratie.
Voor het analyseren wordt een analysekader gebruikt dat is gebaseerd op best practices. De uitkomsten van de analyse wordt met document eigenaren besproken. De gebruikers zijn als eigenaar van hun documenthuishouding degenen die beslissen of de analyse (op basis van hun eigen input) akkoord is en of de vervolgactie op de analyse (migreren) daadwerkelijk mag worden uitgevoerd.
De projectleider stuurt, coördineert en adviseert de in- en externe leverancier(s) op basis van zijn/haar specialistische kennis en ervaring en ziet mede toe op juiste uitvoering van de werkzaamheden van de leveranciers.

Tot de taken behoren:
– Aansturen, coördineren en adviseren van de in- en externe leverancier(s).
– Uitvoeren opschoning van de documenthuishouding van de klant organisatie o.a. met migratietools.
– Overleggen met vertegenwoordigers van de klantorganisatie over de analyses van hun documenthuishouding.
– Vertegenwoordigen programma in aanpalende RWS-projecten.
– Opzetten en uitvoeren klant evaluaties.
– Doorvoeren van continue verbeteringen op basis van resultaten uit evaluaties.
– Opstellen en uitvoeren projectplanning.
– Tevens is de projectleider digitale DMS Implementatie/ASK-proces multi-inzetbaar als projectleider op andere projecten binnen het programma.

Gedegen:
Je bent sterk in onderzoeken, analyseren en structureren. Deze kwaliteiten zet je in om een procesmatige aanpak uit te werken.

Samen met anderen:
Je bent sterk in samenwerken. Je werkt nauw samen met veel verschillende partijen en onderhoudt goede relaties met hen. Daarbij kan je zowel goed abstract als op operationeel niveau communiceren. Je weet de (project)medewerkers zeer adequaat te ondersteunen en te begeleiden. Je bent hun inhoudelijke vraagbaak. Met je scherpe blik houd je ook toezicht op het werk van derden.

Elke dag beter:
Je bent innovatief. Binnen het project kom je met vernieuwde en of verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen. Je maakt je sterk voor de borging van kwaliteit en zorgt dat relevante informatie en kennis is overgedragen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau.
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met analyse en migratie van documenten.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare, gedegen kennis van MS Excel.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider.
– Je bent gecertificeerd in IPMA-C, Prince 2 of een vergelijkbare projectmanagementmethode.
– Je hebt ervaring met het managen van klantwensen.
– Je hebt ervaring met het samenstellen en geven workshops (voor ophalen informatie en training)
– Je bent een onafhankelijke denker, flexibel, klantgericht en hebt bewezen (in samenwerking met anderen) het afgesproken resultaat op tijd te bereiken.
– Je kunt presentaties samenstellen die vanaf operationeel tot bestuurlijk niveau te gebruiken zijn en bent in staat om helder te presenteren of te demonstreren.
– Je ‘staat’ voor je resultaten, met name bij ‘tegenwind’, zonder daarin star te zijn.
– Je kunt goed samenwerken, plannen, organiseren en innovatief handelen. Je neemt initiatief.
– Je kunt omgaan met organisatorische onduidelijkheid en veranderingen.
– Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, integer, ondernemend en verbindend.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie.
– Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en hebt ruime aantoonbare ervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt affiniteit met het werk van Rijkswaterstaat ; kennis van Rijkswaterstaat en de processen.
– Je hebt kennis van HPE ControlPoint en HPE-RM.
– Je hebt ervaring in het samenstellen van presentaties die vanaf operationeel tot bestuurlijk niveau te gebruiken zijn en het verzorgen van presentaties.
– Je hebt kennis van databronnen als SQL, Oracle en MS filesystemen.
– Je hebt kennis van de Rijks i-Strategie.
– Je hebt aantoonbare ervaring in het managen van klantwensen.
– Je kunt goed samenwerken, plannen, organiseren en innovatief handelen.
– Je kunt omgaan met organisatorische onduidelijkheid en veranderingen.
– Je bent vasthoudend zonder star te zijn, resultaatgedreven, integer, ondernemend en verbindend.

Competenties:
– Analyserend vermogen
– Flexibiliteit
– Plannen en organiseren
– Creativiteit
– Motiveren
– Netwerken
– Organisatiesensitiviteit
– Voortgangscontrole

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht, in overleg mogelijk deels in Delft.
Startdatum: 1-10-2017
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: Ja, uiterlijk 6 maanden na afloop initiële opdracht.
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-09-2017
Sluitingstijd: 18:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.