Aanvraag 20121021
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum6 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
De IAM Projectleider adviseert en coördineert het ontwerp en implementatietraject voor het inrichten van Identity- en Access Management (IAM) binnen de Koninklijke Marechaussee. De Projectleider neemt de regie van het implementatieteam in handen en adviseert de organisatie over de gewenste samenstelling van het implementatieteam en de invoeringsstrategie. Hierbij leidt hij of zij het project voor het opstellen en vertalen van functionele behoeften naar bruikbare profielen
binnen IAM, met in achtneming van vigerende wet- en regelgeving. (M.n. Wet PolitieGegevens (WPG) en de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Hergebruik van bestaande producten is hierbij een uitgangspunt.
De Projectleider is de drijvende kracht van het implementatieteam: weet de mensen te activeren, is pragmatisch, systematisch en stuurt aan op resultaten en is een meewerkend voorman. De kracht van de Projectleider is het vertalen van de boodschap van het team naar de verschillende rollen in het project (leverancier, ICT-facilitair en klant).
De Projectleider brengt de verschillende belangen op één lijn, met als doel het effectief implementeren van het systeem.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Verantwoordelijkheden:
– Dagelijkse leiding van het IAM implementatie project;
– Faciliteren van specialisten die tijdens de verschillende fases betrokken worden in het project, zoals privacy specialisten, IT-specialisten en andere adviseurs;
– Fungeert als sparringpartner voor (technisch) inhoudelijk ondersteuning voor de IAM Specialist en andere betrokken specialisten;
– Definieert fasering van het project en stelt logische werkpakketten per fase vast, waarbij een pragmatische aanpak voorop staat;
– Op sturend niveau vormt de Projectleider de schakel tussen de business en IT;
– De projectleider neemt het initiatief ten aanzien van de te verwerven/ontwikkelen tools ter ondersteuning van IAM;
– Het inrichten van de gebruikersorganisatie, waarbij de nadruk ligt op het wijzigingsbeheer;
– Het uitvoeren en ondersteunen bij diverse I&AM gerelateerde taken;
– Draagt zorg voor geborgde en gedocumenteerde oplossingen en rapporteert over de voortgang in de lijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectleider op het gebied van privacy vraagstukken i.r.t. Identity- en Accessmanagement en met de toepassingsgebieden.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een privacy en/of IAM traject bij een organisatie met meer dan 500 medewerkers.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je bent in het bezit van een gecertificeerde opleiding Projectmanagement, zoals Prince2 Practitioner.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare kennis (volgens CV) en ervaring in gebruik en inrichting van Privacy in relatie tot IAM mechanismen als ‘Attribute based Access’ en ‘Role Based Access’.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in een relevante omgeving, bijvoorbeeld bij de Politie of in de zorg bij het gebruik en inrichten privacy en/of risk compliance voor de verwerking van persoons- en/of politiegegevens.
– Je hebt ruime ervaring in het gebruik van I&AM tooling (zoals Sailpoint).
– Je hebt eerdere ervaring met projecten bij de KMar organisatie (1 punt)
– Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met het gebruik van HR Management Tooling.

Competenties:
– Brengt structuur aan in projecten binnen een complexe organisatie;
– In staat om relevante wet- en regelgeving toe te passen;
– Heeft een bovengemiddelde organisatiesensitiviteit en weet stakeholders te beïnvloeden bij het realiseren van projectresultaten
– Geeft blijk van een sterk analytisch vermogen, in combinatie met inventiviteit en overtuigingskracht;
– Toont het vermogen om complexe situaties snel te kunnen doorgronden en om snel en adequaat te handelen bij zich voordoende probleemsituaties;
– Weet ook onder druk goed te presteren;

Inzet Periode:
Schatting: 1824 uur met optie op verlenging zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: D.

Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Huis ter Heide
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1824 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-07-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 32/33

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.