Aanvraag 20122050
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum9 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Het programma “ICTO – leren en ontwikkelen met ICT” is een programma binnen de Politieacademie, specifiek gericht op het bevorderen van het leren en ontwikkelen van politiemedewerkers door de inzet van digitale (leer)middelen. Binnen het ICTO-programma worden circa 20 projecten uitgevoerd. Voorbeelden van projecten zijn: implementeren van een digitale leeromgeving, ontwikkelen van een gamecenter, het ontwikkelen van games en e-learning en het implementeren van virtueel trainen etc.

De afdeling Projecten & Architectuur begeleidt de opzet, selectie en uitvoering van projecten en voorziet in de behoefte van de Politieacademie aan capaciteit voor de projectuitvoering. Deze afdeling verzorgt tevens de selectie van externe projectmedewerkers.

Doelstelling:
Uitvoeren van projecten in het kader van programma ICT & Onderwijs.

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten op het snijvlak van ICT en onderwijs. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding en uitvoering van projecten binnen programma ICTO.

Vakmatige taken:
– Je bereidt projecten voor in afstemming met programmamanager ICTO en bent na akkoord van de stuurgroep verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
– Je creëert draagvlak voor je projecten en overlegt binnen de context van de projecten met de gebruikersorganisatie en externe partners om activiteiten op elkaar af te stemmen.
– Je zorgt voor een goede voorbereiding, bewaakt kwaliteit en kosten en zorgt voor tijdige oplevering van het juiste eindresultaat.
– Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagementproducten vanaf start tot einde project.
– Zo nodig draag je voor een project zorg voor een professionaliseringsplan en stuur je de uitvoering daarvan aan.

Leidinggevende taken:
Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (docenten, studenten, onderwijskundigen, functioneel beheerders, ontwikkelaars etc.)  De grootte van de teams waaraan je leiding geeft wisselt per project.

Contacten:
Zowel intern als extern: leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega’s van andere lijnafdelingen (docenten, managers onderwijs, communicatieadviseurs, functioneel beheerders, ontwikkelaars etc.)

Inzet in de lijn of project:
Inzet voor projecten onder het ICTO-programma.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 09-04-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week.
– Je beschikt over een afgeronde erkende 4-jarige HBO opleiding.
– Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen de ICT of het onderwijs.
– Je hebt minimaal 1 ervaring met implementeren van veranderingen binnen onderwijsorganisatie(s) gerelateerd aan nieuwe ICT middelen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt in de afgelopen 6 jaar ervaring met het implementeren van nieuwe onderwijs systemen en/of onderwijs leermiddelen.
– Je hebt ervaring met het operationeel leiding geven aan projectgroepen (5-10), die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (docenten, studenten, onderwijskundigen, functioneel beheerders, ontwikkelaars etc.).
– Je bent in het bezig van een Prince2 foundation certificering.

Competenties:
– Organisatiesensitiviteit: je speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Mondelinge presentatie: je presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Je maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Resultaatgerichtheid: je maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont je aanspreekbaar op resultaten.
– Overtuigingskracht: je toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Organiseren: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Je evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Netwerkenvaardigheden: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 09-04-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging:  4 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-02-2018
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: 06-03-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.