Aanvraag 20121850
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum29 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Gedreven NFI professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Beschrijving directie/afdeling:
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Als Projectleider ga je tijdelijk aan de slag bij één van de belangrijkste projecten van het NFI van de toekomst. Je wordt geplaatst bij de divisie Bijzondere Dienstverlening & Expertise (BDE) maar hebt contacten door het gehele instituut.

Omschrijving Opdracht:
Tijdens dit project geef je leiding aan het project ‘Integratie systemen Politie en NFI in het kader van NFiDENT’. NFiDENT levert een compleet nieuw proces voor het verwerken van verdovende middelen onderzoeken binnen de strafrechtsketen. Het doel van NFiDENT is om de doorlooptijd terug te dringen van enkele weken naar enkele dagen. Om dit te bereiken is apparatuur geplaatst bij de politie en een compleet proces ingericht; de politie voert de meting aan het verdovende middel uit met behulp van het NFiDENT-apparaat, dit wordt via het Remote Forensics Platform naar het NFI verzonden. Vervolgens kijkt een deskundige van het NFI naar de resultaten en verstuurt een bewijswaardig rapport via de mail terug naar de aanvrager. Om het NFiDENT-proces verder te optimaliseren dient een koppeling gemaakt te worden tussen de systemen van de politie en het NFI. Tevens moet deze koppeling breed inzetbaar zijn voor andere toepassingen zoals DNA-onderzoek. Het betreft een zeer uitdagende klus waarbij er verbinding wordt gelegd tussen de systemen van politie en NFI. Dit project is dan ook een co-creatie tussen NFI en Politie. Het doel van dit project is de administratieve last voor de Politie en NFI medewerker te verlagen en administratieve fouten te voorkomen. Dit moet worden gerealiseerd door een geautomatiseerde koppeling tussen Politie en NFI systemen die vanuit beide richtingen functioneert. Deze koppeling richt zich specifiek op digitale aanvragen en de digitale terugkoppeling van onderzoeksrapporten aan de politie waarbij de data zodanig gestructureerd is dat het direct op de juiste plaats in de doelsystemen komt. Door de beoogde generieke aanpak kan dit project leiden tot dé elektronische aanvraag en methode voor terugkoppeling voor het hele NFI. Deze koppeling is de eerste koppeling die gerealiseerd gaat worden. Vervolgens kan de oplossing relatief eenvoudig geïmplementeerd worden voor andere toepassingsgebieden/divisies.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Het project bestaat uit twee fasen.
1) het opstellen van het Project Initiatie Document(PID), (geschatte periode van 3 maanden). Het PID zal een gedetailleerde beschrijving geven van de gekozen oplossing, benodigde capaciteit, benodigde financiële middelen en de doorlooptijd. Jij coördineert dit vanuit het NFI en zorgt ervoor dat, in nauwe samenwerking met de politie, de PID tijdig wordt opgeleverd. Door de generieke aanpak van het project zal je veel communiceren met interne en externe stakeholders.
2) de realisatie (geschatte periode van 9 tot 12 maanden). In nauwe samenwerking met de betrokken partijen zorg je voor de daadwerkelijke realisatie van het PID. Afhankelijk van de voorgestelde oplossing in het PID zal de Directieraad een Go/No Go geven voor de realisatiefase.

Belangrijkste taken:
– Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening.
– Je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen.
– Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever en sleutelstakeholders oplossingen in de vorm van een Project Initiatie Document en je bent verantwoordelijk voor de realisatie hiervan.
– Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de projectactiviteiten op elkaar af te stemmen.
– Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
– Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
– Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan dit project om wijzigingen in bestaande informatiesystemen door te voeren.
– Je geeft operationeel leiding aan de projectgroep, die is samengesteld uit meerdere disciplines.
– Je communiceert met leveranciers van hard en software, leveranciers van diensten. Projectmedewerkers, collega’s van andere lijn afdelingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur per week voor de periode tot 12 maanden na aanvang project NFiDENT.
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO ICT-gerelateerde opleiding.
– Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar gewerkt aan het leiden van complexe IT- projecten.
– Je bent gecertificeerd Prince2 practitioner, IPMA D MSP of PMP.
– Je bent gecertificeerd SCRUM master en/of Product Owner certificering.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent op korte termijn beschikbaar, bij voorkeur binnen 6 weken.
– Je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring met het leiden van complexe IT- projecten.
– Je bent meer dan 24 uur per week beschikbaar.
– Je hebt werkervaring als projectleider.
– Je bent bekend met Agile ontwikkelmethodes zoals SCRUM.
– Je hebt basiskennis over relevante vigerende (privacy) wetgeving.
– Je beschikt over het certificaat Prince Practitioner.
– Je beschikt over het certificaat MSP of PMP.
– Je beschikt over het certificaat IPMA D.

Dit vinden wij nog meer belangrijk:
Je bent betrokken bij maatschappelijke doelen en hebt actuele kennis van de veiligheidssector. Je bent consciëntieus en een kritische denker. Zowel je mondelinge als schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn sterk ontwikkeld en je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

Competenties:
– Plannen en Organiseren
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
– Organisatiesensitiviteit
– Besluitvaardigheid
– Overtuigingskracht
– Netwerken

Beoordelingscriteria Interview:
– Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie
– Houding
– Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden
– Passend bij het projectteam

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 29-01-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: NNB
Inzet: 24 – 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-01-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 24-01-2018 tussen 13:00-17:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.