Aanvraag 20121848
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 februari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).

Gemeentelijke Organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
Het leiden van een project waarmee een generieke scanvoorziening voor de gemeente Amsterdam wordt gerealiseerd en geïmplementeerd. De generieke scanvoorziening zal vooral gebruikt worden om ‘normale’ post mee te digitaliseren, dus niet waar speciale eisen gelden (zoals grote bouwtekeningen die op zeer hoge resolutie moeten worden ingescand).

Het project bestaat uit een aantal deelprojecten, tenminste:
1. Verwerving & Realisatie.
2. Implementatie bij organisatieonderdelen Werk, Participatie en Inkomen van cluster Sociaal (launching customer).
3. Borgen in de lijn (in beheername).

Naast de algemene projectleiding, zal je ook deelprojectleider zijn van deelprojecten 1 en 3. Het project doorloopt het gemeentelijk project portfolio management proces op basis van Prince2 waarbij een aantal management producten verplicht op te leveren zijn. Naast standaard projectvoorstel en PID, zijn dat ook een startarchitectuur en een risicoanalyse op informatiebeveiliging en privacy.

Werkzaamheden:
Je zal richting en sturing geven aan het voorbereiden en realiseren van de deelprojecten. Hieraan werken vanuit de betrokken lijnafdelingen en vanuit de afdeling Informatievoorziening verschillende medewerkers mee. Ter bewaking van voortgang en samenhang, is het inrichten van een projectorganisatie per deelproject en strakke leiding nodig. De werkzaamheden richten zich primair op het voorbereiden en realiseren van de projectplanningen van de deelprojecten, het doorlopen van de projectfasen en opleveren van de benodigde managementproducten.

Als projectleider:
– Manage je de projectactiviteiten en de benodigde resources om de projectdoelstellingen te halen.
– Treed je op als intermediair tussengebruikersorganisatie, medewerkers van IV Sociaal, de leverancier en de rve ICT om de business informatiebehoefte, de informatieoplossingen en de onderliggende infrastructuur te verbinden.
– Rapporteer je maandelijks aan de stuurgroep.
– Heb je zorg voor de beheerbaar(s)heid van het eindresultaat.
– Bewaak je de opgelegde eisen m.b.t. security en privacy wetgeving.
– Bewaak je projectbudgetten en communiceer je op een heldere wijze benodigde investeringen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar tijdens de selectiefase van deze aanvraag.
– Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO of academisch werk- en denkniveau opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO-/WO-diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management).
– Je bent beschikbaar direct bij de start van het project (naar verwachting begin februari 2018) voor een half jaar. Het aantal uren is 24 uur per week.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2, IPMA-C of een vergelijkbare opleiding.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld bij de implementatie van een scanvoorziening in een complexe organisatie (organisatie met minimaal 1000 fte).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 , IPMA-C of een vergelijkbare opleiding.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als projectleider met de aanschaf en implementatie van een scanvoorziening bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte) op het snijvlak van business-behoeftes en IV.
– Je hebt in de afgelopen 4 jaar ervaring opgedaan met het uitbesteden van (delen van) het scanproces.
– Je hebt in de afgelopen 4 jaar ervaring opgedaan met marktconsultaties en aanbestedingen.

Competenties (expert):
– Samenwerken
– Omgevingsbewustzijn
– Communicatieve eigenschappen
– Overtuigingskracht
– Initiatief
– Resultaatgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: begin februari 2018
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-01-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 24 – 25 januari 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.