Aanvraag 20121552
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 december 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Onze Corporate Dienst (CD) vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed. Daarnaast is de CD zorg- en huisbaas voor de productspecifieke eenheden en landelijke projecten ten behoeve van de directeur Nova.

Het Programma RWS-Content Management (RCM):
Het programma RWS-CM van Rijkswaterstaat (RWS) realiseert, in opdracht van het bestuur van RWS, een platform om het digitaal documentbeheer en de digitale samenwerking te optimaliseren. Kern van het platform vormt het voor RWS ingericht Document Management Systeem dat operationeel gemaakt is met behulp van SharePoint 2013 en het verbinden van SharePoint 2013 aan HPE-RM. Via deze record management applicatie van HPE dient borging en archivering van documenten digitaal georganiseerd te worden. De introductie van het digitaal platform betekent voor de ongeveer 9500 medewerkers van RWS dat afscheid genomen wordt van bestaande hulpmiddelen om het documentbeheer te organiseren. Ook zullen de medewerkers van RWS zelf verantwoordelijk worden voor de eigen informatievoorziening. De introductie van het digitaal platform is pas een succes wanneer alle medewerkers van RWS het platform gebruiken. Medewerkers behoren vertrouwen te krijgen in de nieuwe hulpmiddelen en de nieuwe werkwijzen. Het programma RWS-CM is verantwoordelijk voor de realisatie van het platform, het realiseren van de veranderopgave, het implementeren van het platform binnen de talrijke projecten en afdelingen en de overdracht van het beheer van het platform aan de staande organisatie.

Omschrijving Opdracht:
Als Specialistisch Projectleider SharePoint inrichting en data migratie ben je een van de drijvende krachten om het SharePoint RCM verder in te richten en implementeren. Deze SharePoint RCM ‘Rijkswaterstaat Content Management (RCM)’ is gebaseerd op SharePoint 2013 en 2016 SharePoint Online i.c.m. HPE-RM 8.3 inclusief de koppeling tussen beiden. RCM is het RWS-breed informatiesysteem op basis van functionele requirements van gebruikers. Als inhoudelijke spin in het web door je specialistische kennis van o.a. SharePoint en HPE-RM ben je betrokken bij het verder ontwikkelen van het functioneel ontwerp en onderhoud je directe contacten met je technische collega’s. Je bent in staat efficiënt en effectief aan te sturen. Je stuurt externe leverancier(s) aan en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van de leverancier.

Werkzaamheden:
– Het opstellen en geven van demo’s, trainingen en maken van instructiefilms.
– Aansturen, coördineren en adviseren van de in- en externe leverancier(s).
– Vertegenwoordigen programma in aanpalende RWS-projecten.
– Realisatie RCM 1.0 via Agile / Scrum aanpak.
– Verder ontwikkelen van de functionaliteit: document life cycle specifieke functionaliteit, federated search ( en ranking).
– Requirements afstemmen met business vertegenwoordiging.
– Verder ontwikkelen metadatamodel.
– Acceptatiecriteria afstemmen met business vertegenwoordiging.
– Ontwikkelen training voor specifieke gebruikersgroepen .
– Ontwikkelen ondersteuningsmogelijkheden en FAQ’s.
– Beantwoorden vragen en oplossen issues tijdens de uitrol (via Backoffice).

Samen met anderen:
Je bent sterk in samenwerken. Je werkt nauw samen met veel verschillende partijen en onderhoudt goede relaties met hen. In je aansturing van een (deel)projectteam inspireer je de medewerkers tot optimale samenwerking. Je weet de (project)medewerkers zeer adequaat te ondersteunen, begeleiden en aan te sturen. Je coacht hen en bent hun inhoudelijke vraagbaak. Met je scherpe blik houd je ook toezicht op het werk van derden. Doorlopend zorg je voor afstemming met andere projectleiders binnen het programma.

Elke dag beter:
Je bent innovatief. Binnen het project kom je met vernieuwde en of verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen. Je maakt je sterk voor de borging van kwaliteit en zorgt dat relevante informatie en kennis is overgedragen. Niet alleen binnen het project maar binnen heel Rijkswaterstaat.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een opleiding op WO-niveau afgerond.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, met het ontwerpen en inrichten van Sharepoint(Online) omgevingen.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, als projectleider.
– Je hebt aantoonbare ervaring, met een soortgelijke uitrol bij een (semi-) overheid instelling.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, met uitrol van DMS.
– Je bent beschikbaar conform wervingsprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent gecertificeerd in Prince 2 en Scrum Master.
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, met crisismanagement.
– Je hebt aantoonbare kennis van Sharepoint en HPE-RM.
– Je kunt presentaties samenstellen die vanaf operationeel tot bestuurlijk niveau te gebruiken zijn en bent in staat om helder te presenteren of te demonstreren.
– Je hebt kennis en ervaring met het verzorgen van trainingen en begeleiden van gebruikers. Je staat voor je resultaten, met name bij ‘tegenwind’, zonder daarin star te zijn.
– Je kunt omgaan met organisatorische onduidelijkheid en veranderingen.
– Je bent resultaat gedreven, aanspreekbaar, doortastend, integer, ondernemend en verbindend.
– Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en hebt ruime aantoonbare ervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie.

Competenties:
– Communicatief sterk
– Analyserend vermogen
– Overtuigingskracht
– Flexibiliteit
– Hands-on mentaliteit
– Innovatief handelen
– Origineel
– Plannen en organiseren
– Creativiteit
– Motiveren
– Netwerkvaardigheden
– Organisatiesensitiviteit
– Voortgangscontrole
– Ondernemend
– Klantgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-12-2017
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: 1 jaar
Inzet: 32 uur per week
Tarief: max € 80,-
Sluitingsdatum: 16-11-2017
Sluitingstijd: 15:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.