Aanvraag 20121555
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 november 2017
Opdrachtgever
Locatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is een publiek-publieke samenwerking van en voor wegbeheerders. NDW levert een bijdrage aan maatschappelijke effecten op het gebied van mobiliteit, open data en efficiency van de overheid. Deze zijn benoemd in de preambule van de samenwerkingsovereenkomst: NDW draagt bij aan het realiseren van een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, het verminderen van geluidshinder, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het realiseren van een grotere verkeersveiligheid. NDW voert vaak aanbestedingstrajecten uit namens partner-overheden, en vaak in gezamenlijkheid namens meerdere overheden tegelijk. De partners van NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. NDW is administratief ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Doelstelling NDW:
– Het bereiken van efficiency door schaalvoordelen, inkoopkracht, kennisbundeling en voorkomen van redundantie in de uitvoering tussen individuele wegbeheerders.
– Het vergroten van maatschappelijke effecten door samenwerking door overheden onderling en tussen overheden en marktpartijen.
– Het vergroten van publieksgerichtheid richting weggebruikers door onnodige barrières tussen wegbeheerders en marktpartijen weg te nemen.
– Het versterken van beleidsmatige activiteiten van overheden door beter inzicht in verkeersgegevens.

Socrates 2.0:
Socrates2.0 is een grootschalige proef met innovatieve verkeersdiensten in regio Amsterdam. Dit is een vervolg op Praktijkproek Amsterdam. Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Dat is de inzet van een nieuwe samenwerking tussen de overheden in de Metropoolregio Amsterdam en een aantal internationale bedrijven, waaronder TomTom Groep, HERE Technologies en BMW Groep. Op 7 juli besloot de Europese Commissie de proef mede te financieren. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. De proef moet in 2019 van start gaan.

Gegevens delen:
Om tot de nieuwe diensten te komen gaan de verkeerscentrales in de Amsterdamse regio, internationale navigatiebedrijven, serviceproviders en autofabrikant BMW Groep samenwerken. Zij delen verkeersgegevens, routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. De nieuwe diensten gaan over een gezamenlijk snelheidsadvies, routeadvies, advies bij verkeershinder en bij calamiteiten. Deze nieuwe diensten worden in de komende anderhalf jaar ontwikkeld en in 2019 op grote schaal in en rond Amsterdam getest. Daarna zijn er vervolgproeven in de regio’s van München, Kopenhagen en Antwerpen. De samenwerking en de proeven vinden plaats onder de naam SOCRATES2.0.

Vlotte en veilige doorstroming:
De verwachting is dat de samenwerking voor verkeersdeelnemers leidt tot betere verkeersdiensten en betere verkeersinformatie. Voor de deelnemende overheden leidt het tot betere en goedkopere verkeersinformatie en verkeersmanagement. Voor de marktpartijen zal de samenwerking leiden tot nieuwe marktmogelijkheden. De samenwerking komt voort uit een gezamenlijk streven naar een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, die ten goede komt aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

Smart Mobility:
De nieuwe proef maakt deel uit van de Praktijkproef Amsterdam. Eerder deed de Praktijkproef Amsterdam grootschalige praktijktesten met het integreren van innovatieve systemen in de auto en langs de weg. Dat past in de ambitie van de deelnemende wegbeheerders om dergelijke systemen, onder de noemer Smart Mobility, uit te proberen en bij bewezen succes ook te implementeren.

Omschrijving Opdracht:
A. Tijdelijke invulling van een vacature bij het team Strategie & Innovatie. Agile Portfoliomanager van ontwikkeling van het NCIS systeem – een real time datamanagement systeem dat mission critical is voor de organisatie. Het beheren van backlog items op use case niveau. Het (laten) uitwerken (refinement) van use cases richting KANBAN/Scrum teams. Organiseren van gebruikersafstemming tot op MT niveau zowel met NDW medewerkers als medewerkers in de NDW partnerorganisaties Aansturen van SCRUM teams via een Scrum Master en Proxy Product Owner. Afstemming met de NDW beheer organisatie over in beheer nemen van gerealiseerde NCIS diensten.
B. Projectmanagement van het het zogenaamde “Grand Design” van SOCRATES. Hierin vindt al het denkwerk plaats, worden de samenwerkingsvarianten bedacht en uitgewerkt, wordt gescoped en worden de samenwerkingsvoorwaarden bedacht en de voorwaarden ervoor gecreëerd. In het “Grand Design” zijn zowel NDW als RWS actief. Beide bedienen hierin het belang van de Stakeholder “Overheid/wegbeheerder”. Hierin zal de projectmanager vanuit de NDW-rol wat explicieter kijken naar de rol van de intermediair en de relatie met marktpartijen in het speelveld en RWS wat meer naar de rol/belang van de wegbeheerder/verkeerscentrale. Deze projectactiviteit start op hoog strategisch niveau, maar moet voldoende wisselwerking hebben met het (huidige) tactisch/operationele level.

Standplaats:
Haarlem/Utrecht. Vaste dag in de week, nl. iedere dinsdag, verplichte werklocatie Haarlem en iedere vrijdag verplichte werklocatie Utrecht. Op andere dagen kan Utrecht of Haarlem de werklocatie zijn. Ook dien je in eigen persoon, geregeld aanwezig te zijn bij de internationale overleggen binnen de uitvoering van de beschreven werkpakketten. Je agenda mag daartoe geen beletsel zijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt aantoonbaar over minimaal WO werk- en denkniveau.
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Real Time datacommunicatiesystemen.
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Agile Software ontwikkeling.
– Je bent beschikbaar conform wervingsprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare ervaring met Mission Critical systemen.
– Je hebt aantoonbare ervaring met Azure Software Development.
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Smart Mobility / Intelligente transportsystemen.
– Je hebt aantoonbare ervaring met strategische beleidsadvisering op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie.
– Je hebt aantoonbare ervaring met internationale Markt – Overheid verhoudingen / allianties / samenwerkingsagenda’s.
– Je hebt aantoonbare ervaring met Traffic Management 2.0 / Enhanced Traffic Management / Interactief verkeersmanagement.
– Je hebt aantoonbare ervaring met route informatiediensten.
– Je hebt aantoonbare ervaring met gedragsbeïnvloeding / Gamification / Incentive programs.
– Je hebt aantoonbare ervaring met toezicht / certificering / kwaliteitscontrole / type test programma’s.

Competenties:
– Flexibele houding en inzetbaarheid
– Betrokken teamspeler met grote mate van zelfstandigheid
– Sterk analytisch vermogen
– Oplossingsgericht
– Effectieve communicatie vaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht / Haarlem
Startdatum: zsm
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: 1 jaar
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-17-2017
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.