Aanvraag 20121090
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 september 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Directie Concernzaken; afdeling I&A:
Bureau Bedrijfsinformatie maakt het mogelijk dat de medewerkers van de opdrachtgever vanuit hun verschillende rollen met betrouwbare en volledige GEO- en bedrijfsinformatie kunnen werken zodat zij daarmee de doelstellingen van de organisatie kunnen realiseren. Het bureau beheert daarnaast ongeveer 150 applicaties waaronder een aantal die voor de opdrachtgever een grote impact hebben voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering. Het bureau valt onder de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de totale informatievoorziening en IT-dienstverlening.

Projectachtergrond:
De opdrachtgever is dit voorjaar een pilot gestart met Mendix om een applicatie te ontwikkelen voor het schrijven van omgevingsbeleid. De eerste fase van deze pilot is naar tevredenheid verlopen en de pilot wordt gecontinueerd. De opdrachtgever start in juli een tweede pilot voor de ontwikkeling van een applicatie ter  ondersteuning van het financieel toezicht op gemeenten.
De afdeling I&A wil parallel aan beide pilots een bredere pilot uitvoeren waarin ook de impact op producten en diensten, kennis, resources en sourcing in beeld wordt gebracht en waarin de voorbereidingen voor mogelijke definitieve aanschaf en implementatie van het Mendix platform worden getroffen. De afdeling zoekt hiervoor een projectleider/adviseur met Mendix ervaring.

Dit ga je doen:
– Maken van een plan van aanpak voor de pilot incl. go-no-go momenten
– Zorgen dat de opdrachtgever in 2017 en 2018 over een tijdelijke platform licentie kan beschikken voor de ontwikkeling van meerdere Mendix applicaties
– Het onderbrengen van de licenties die zijn gebruikt voor de pilots onder de platformlicentie
– De initiële inrichting van het platform voor de pilots met doorkijk naar definitieve implementatie
– Uitvoeren van een impact analyse
– Zorgen dat de juiste personen beslissen over de juiste zaken
– De aansturing van de pilot met financieel toezicht
– De aansturing van mogelijke nieuwe pilots
– Voorbereiden van de definitieve aanschaf en implementatie van het platform en begeleiden van de eventuele aanbesteding
– Indien de provincie niet besluit tot definitieve aanschaf onderbrengen van de in de pilots ontwikkelde applicaties op andere platforms.

Afdeling Informatisering & Automatisering:
De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de provinciale gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren.
De opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Je hebt minimaal HBO werk – en denkniveau (aan te tonen door een afgeronde HBO opleiding of minimaal 5 jaar werkervaring op HBO niveau);
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of adviseur, relevant aan deze functie;
– Je hebt aantoonbare werkervaring binnen de overheid;
– Je hebt aantoonbare ervaring met minimaal 2 implementatietrajecten van een Mendix of vergelijkbaar Low Code platform, waarvan minimaal 1 als projectleider;
– Je hebt affiniteit met GEO informatie en Business Intelligence.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over een Prince2 Practitioner certificaat of vergelijkbaar.
– Je hebt meer dan jaar aantoonbare projectmanagement ervaring binnen overheidsorganisaties.

Competenties:
– Resultaatgericht handelen:
o daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch, procesmatig;
– Flexibiliteit:
o tact, zorgvuldigheid;
– Communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
– Samenwerking:
o teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding, omgevingsgericht;
o sociaal vaardig, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit;
o ‘als een vis in het water’ op zowel de management- als werkvloer;
– Gedreven instelling;
o passie in het werk;
o doorzettingsvermogen.

Overig eisen:
– Je beschikt over een laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 04-09-2017
Duur: 28-02-2018
Optie op verlenging: ja, maximale totale duur is 24 maanden
Inzet: 24 uur per week
Tarief: maximaal € 90
Sluitingsdatum: 10-08-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 18-08-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.