Aanvraag 20120486
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 juni 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.
De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Nationale politie. Deze programma’s en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.

Doelstelling:
Uitvoeren van het project Basisvoorziening telefonie (BVT).

Verantwoordelijkheden:
– Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening;
– Draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken:
– Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden);
– Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen;
– Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project;
– Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten;
– Je coacht en begeleidt medewerkers binnen je project in hun vakinhoudelijke ontwikkeling.

Leidinggevende taken:
– Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen danwel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren;
– Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines;
– De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project.

Contacten:
– Leveranciers van hard en software;
– leveranciers van diensten;
– Projectmedewerkers;
– Collega’s van andere lijn afdelingen.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de projectorganisatie.

Functie eisen (knock out criteria):
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar relevante ervaring als projectmanager in een projectteam samenstelling uit meerdere disciplines, binnen een ICT of IM gestuurde omgeving.
– Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding.
– Prince2 Practitioner certificering.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met het leiden van (deel)projecten op het gebied van Telefonie in een complexe infrastructuur.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid.
– Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox.
– Aantoonbare relevante werkervaring binnen de Nationale Politie.
– Ipma-C certificering.

Kerncompetenties:
– Organisatiesensitiviteit
– Politieke sensitiviteit
– Klantgerichtheid
– Overtuigingskracht
– Netwerken

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 05-06-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: € 77,50
Sluitingsdatum: 20-03-2017
Sluitingstijd: 17:00 uur
Intake gesprek: week 13

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.