Aanvraag 20121560
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 280 mensen.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 22 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap.

Omschrijving Dienst, Aanleiding en Doel:
A. Dienst: Op dit moment is Justis op zoek naar een projectleider voor de realisatie van het Justis IV portfolio. We zoeken een ervaren projectleider met veel ervaring op het gebied van informatievoorziening in combinatie met kennis van de Overheid. Daarnaast wordt brede kennis gevraagd van oplossingen zoals Oracle, Microsoft etc en van applicatieontwikkeling-en –beheer methoden. Enkele voorbeelden van projecten zijn: een transitie traject van onze acceptatie en productie omgevingen van SSC-ICT naar SSC-I, daarnaast hebben we een uitdagende lijst van diverse digitalisering projecten. Ook de inrichting van de regieorganisatie bij IV is een belangrijk project en de volgende stap naar een professionele way-of-working.
B. Aanleiding: Het uitvoeren van het portfolio 2018 vraagt meer projectleiders capaciteit. In de afgelopen periode is geprobeerd via werving een versterking te zoeken. Dat is nog niet gelukt. De komst op zeer korte termijn van een projectleider is essentieel.
C. Doel: Als Projectleider zorg je voor een optimale afstemming van vraag en aanbod en adviseer je het MT en de afdelingshoofden bij de uitvoering van het portfolio met als doel een optimale inzet van geld en middelen.

Omschrijving Opdracht:
Als projectleider weet je doelgericht en efficiënt projecten te realiseren binnen het IV domein die zo leiden tot bruikbare en beheerbare oplossingen voor Justis. Je bent van start tot finish verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen het IV domein als ook de functionele aansturing van het projectteam. Justis heeft applicatie- en technisch beheer uitbesteed als ook het onderhoud en de vernieuwing daarop. Je bent een gedreven persoon die ervaring heeft binnen een regieorganisatie en als projectleider weet op welke wijze de verschillende betrokken partijen aan te sturen, zowel intern maar zeker ook extern. Je zorgt daarbij voor het creëren en uitbouwen van het draagvlak en de aansluiting van de IV op de business eisen en wensen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Operationeel Manager. Je werkt in de afdeling IV verder samen met het Team Beheer bestaande uit een operationeel manager beheer, service level managers, een changemanager en functioneel beheerders. Het Team Ontwikkeling bestaat uit informatieanalisten, een profielontwikkelaar en projectleiders. Je voert regie over de ontwikkeling van software die uitbesteed is.

Werkzaamheden:
– Projectmanagement van verschillende projecten uit het IV portfolio.
– Aansturing van leveranciers op projectwerkzaamheden.
– Functionele aansturing van projectteam binnen Justis.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar per 1 december 2017 voor minimaal 36 uur (bvk 40) per week voor de periode van één jaar na aanvang (einddatum 1 jaar doorlooptijd is indicatief).
– Je hebt een afgeronde relevante opleiding WO Informatica/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde/ Bestuurskunde.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Projectleider of vergelijkbare functie en is daarin aantoonbaar succesvol geweest.
– Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met: het opstellen en uitvoeren van PID’s, Projectplanningen, Product Based Planning, Business Cases, het aansturen van uitbesteed werk, het gezamenlijk opstellen van een regieorganisatie, stakeholder management, softwareontwikkelingstrajecten, inrichten van digitale processen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt aantoonbaar over brede kennis van Informatievoorziening en ontwikkelingen op dit gebied.
– Je hebt ervaring met de Rijksoverheid.
– Je hebt meer dan 5 jaar gewerkt als projectleider (of soortgelijke functie).
– Je hebt bij meerdere opdrachten de functie van projectleider (of soortgelijke functie) uitgevoerd.
– Je hebt ervaring met het inrichten van digitale processen.
– Je hebt meerdere opdrachten binnen een regie-organisatie gewerkt.

Competenties:
– Samenwerken
– Omgevingsbewust
– Integer
– Organisatiesensitiviteit
– Analyserend vermogen
– Overtuigingskracht
– Netwerkvaardigheid
– Plannen en organiseren
– Zelfstandig werken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: NNB
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-11-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Week 48

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.