Aanvraag 20121095
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum21 augustus 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen.
Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) voor de afhandeling van onder andere verkeersmisdrijven en een Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM).

Op de tien arrondissementsparketten en de CVOM beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaatgeneraal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureursgeneraal.
Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Algemene informatie over de Tijdelijke Beheerorganisatie voor Trajectcontrolesystemen en Digitale Flitspalen van de DVOM
De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. Hierin zijn vier domeinen benoemd; Financiën, IT, HR en Facilitair Beheer en daarnaast de twee tijdelijke beheerorganisaties Centraal Archief en Trajectcontrole systemen (TCS) en Digitale flitspalen (DF). Deze domeinen en tijdelijke organisaties worden ondersteund door Bedrijfsvoering.
DVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. De producten die worden geleverd zijn transparant, duurzaam en voorspelbaar. Daarbij is de DVOM primair gericht op samenwerking met de OM-onderdelen en streeft hierbij naar excellente uitvoering.

Tijdelijke beheerorganisatie TCS & DF:
Begin 2016 is een inrichtingsvoorstel uitgewerkt voor de tijdelijke beheerorganisatie TCS en DF onder regie van de DVOM. De tijdelijkheid heeft betrekking op het feit dat de beheerorganisatie vooralsnog minimaal tot 2018 wordt gebracht onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de DVOM. De tijdelijke beheerorganisatie is een fusie van de projectorganisaties TCS en DF, die resp. bij de CVOM en het CJIB waren ondergebracht. De beide projectorganisaties zijn eind januari 2016 samengevoegd en sinds juli 2016 gehuisvest op een eigen locatie op loopafstand van station Zwolle.
Deze organisatie zal de komende periode vanuit de projectorganisaties doorontwikkelen naar een zelfstandige en reguliere beheerorganisatie waarbij de projectmedewerkers zullen groeien naar één team van ca. 20 FTE.
De beheerorganisatie staat voor het excellente beheer van de momenteel 12 TCS en 640 DF en is verantwoordelijk voor onder meer contractmanagement ten aanzien van de leveranciers van genoemde verkeershandhavingsmiddelen, de bewaking van de prestaties ervan, de uitvoering van changes en projecten, het toezicht op de uitvoering van tests, audits en de validatie van de handhavingsmiddelen, incidentmanagement, het leveren van managementinformatie en advies over de toepassing, inzet en ontwikkeling (innovatie) van dergelijke handhavingsmiddelen.

Beschrijving aanleiding, doel en functiebeschrijving:
In opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie is het OM belast met het selecteren van locaties voor het plaatsen van trajectcontrolesystemen op het onderliggend wegennet en vervolgens het realiseren van ongeveer 20 van deze systemen in Nederland. Hiertoe zal een Europees aanbestedingstraject worden gestart. Deze Europese aanbesteding zal worden uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De in te huren projectmanager biedt ondersteuning aan de Senior Projectmanager bij de regie voering op de Europese aanbesteding. Naast deze taak zal de in te huren Projectmanager zelfstandig naast en onder begeleiding van de Senior Projectmanager werkzaamheden verrichten t.b.v. volledige implementatie, begeleiding van de realisatie van de systemen en sturing op de contractuele afspraken, realisering van de ketenaansluiting en verzorging van de overdracht aan de beheerorganisatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent fulltime beschikbaar voor een periode van 24 maanden (met optie tot verlenging).
– Je hebt een afgeronde technische opleiding WO. (bedrijfskunde met informatiemanagement en ICT, wiskunde)
– Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s.
– Je hebt ervaring met implementatie van trajectcontrolesystemen of soortgelijke complexe systemen.
– Je hebt ervaring met verkeershandhaving en kennis van de gehele keten. (politie, wegbeheerders, CJIB, OM, RDW)
– Je bent bekend met BIR TNK 2012 en ISO 27001.
– Je hebt ervaring met het werken in complex politiek/bestuurlijke omgeving.
– Je hebt ervaring met complexe ICT omgeving en wetgeving.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring met implementatie van trajectcontrolesystemen of soortgelijke complexe systemen
– Je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring met Europese aanbestedingstrajecten
– Je hebt meer dan 5 jaar gewerkt als projectmanager

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-08-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: Week 35

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.