Aanvraag 20121380
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Project Control Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

Doelstelling:
De doelstelling van deze aanvraag is het waarborgen van de continuïteit van de programma’s en projecten die voor Politie en overige OOV-partners (Openbare Orde en Veiligheid) door de unit PPM worden geleid, door middel van tijdelijke inhuur van projectondersteuners.

Verantwoordelijkheden:
De projectondersteuners zijn in een ondersteunende rol mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige Taken:
– Assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan.
– Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren.
– De programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan.
– Periodieke programma/ projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken.
– Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.
– Voorbereiden en notuleren programma-, project- of stuurgroepvergaderingen en het maken van actie- en besluitenlijsten.
– Methodische ondersteuning geven voor Prince 2 aan programma- en projectmanagers.
– Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s.
– Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma’s.
– Registreren en bewaken resourcemanagement van de projecten/programma’s.

Contacten:
De projectondersteuners hebben contacten met de projectmanager, projectmedewerkers, medewerkers van andere lijnafdelingen, leveranciers van hard-/software, leveranciers van diensten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in projecten.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 02-01-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2018 voor 36 uur per week.
– Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving.
– Je beschikt over een behaalde Prince 2 certificering.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar ervaring met projectadministratie en/of project financiën en/of rapportages.
– Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar ervaring met het bewaken van en bijsturen op de richtlijnen ten aanzien van kwaliteits- en risicomanagement voor de projecten/programma’s.
– Je hebt in de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox of vergelijkbare tool.
– Je beschikt over een behaalde IPMA-D, -PMO of vergelijkbare certificering.
– Je beschikt over aantoonbare werkervaring binnen een Agile/Scrum omgeving.

Competenties:
– Accuratesse
– Organisatievermogen
– Samenwerken
– Sociale vaardigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 02-01-2018
Duur: 31-03-2018
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-10-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 44

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.