Aanvraag 20120317
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 juni 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Inleiding:
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Voor het deployed en mobiele domein ontwikkelt SATS/SO ook de dragende (communicatie-) infrastructuur voor applicaties zoals ELTAS In het deployed domein (bataljonsniveau en hoger) is dit het Theatre Independent Tactical Army and Air force Network (TITAAN) en in het mobiele domein het Battlefield Management System (BMS). Voor het maritieme domein ontwikkelt SATS/SO het CMS (Combat Management System) SATS/SO ontwikkelt ook koppelingen tussen de eigen systemen en systemen van partnerlanden, simulatiesystemen en/of trainingssystemen Voor het ontwerpen en specificeren van die koppelingen zoeken wij een architect.

Project of reguliere taak:
Tactis-C2, VOSS en KIXS

Werkzaamheden:
– Het ontwerpen en prototypen van koppelingen;
– Het ontwerpen en prototypen van protocollen;
– Het overleggen en onderhandelen met diverse partijen inzake protocollen en koppelingen;
– Het schrijven van requirements voor software engineers.

Functie eisen (knock- out Criteria):
– Afgeronde HBO opleiding (1Cr of Technisch gerelateerd);
– Nederlands en Engels (non-native) vloeiend in woord en geschrift;
– Minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde werkzaamheden in een complexe omgeving;
– Minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie Wensen (gunningscriteria):
– Kennis van en ervaring met datadistributie en -protocollen;
– Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met militaire datacommunicatie en -protocollen;
– Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met ten minste een van de projecten/producten:ELIAS, ISIS, BMS, Osiris, AFSIS en/of DCMO-LRC;
– Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met simulatiesystemen en serious games.
– Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met C#.NET.
– Minimaal 1 jaar ervaring binnen Defensie.
– Minimaal 1 jaar kennis en ervaring op het gebied van WCF.
– Minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Command and Control (C2) systemen.

Competenties:
– Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
– Helder kunnen formuleren, zowel mondeling als schriftelijk;
– Pragmatisch, creatief, analytisch, volhardend, zelfstandig;
– Vaardigheden om kennis over te dragen naar derden.

Inzet Periode:
Schatting 1090 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1090 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Standplaats:
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Vanwege de aard van de werkzaamheden is het te verwachten dat er regelmatig overleggen in het buitenland plaats zullen moeten vinden.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Bijzonderheden vooraf (Wet DBA):
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1090 uur
Optie op verlenging: Ja (looptijd max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maart 2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.