Aanvraag 20122020
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum30 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Jij weet wat er speelt in je omgeving en bent altijd wel op zoek naar vernieuwing. Werken aan de techniek in een groot ICT-landschap is waar je energie van krijgt. Energie om een stap extra te doen en verder te kijken dan je neus lang is. Dus kijk je naar de markt; wat speelt er en hoe gaat de toekomst van het vak er ongeveer uit zien? Je schroomt niet om nieuwe ideeën aan te dragen en durft daarin het voortouw te nemen. Want elke verbetering is een stap voorwaarts. Een stap die jij graag als eerste zet.

Doelstelling:
Je bent samen met andere specialisten en medewerkers van WPKA verantwoordelijk voor beheren en onderhouden van de omgeving. Daarnaast is ook lifecylemanagement en het door ontwikkelen van de toepassingen onderdeel van de werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden:
– Coördinerend optreden bij incidenten, problemen en changes.
– Opstellen en bijhouden van documentatie, richtlijnen en criteria.
– Ondersteunen van collega’s en optreden als vraagbaak.
– Helpt collega’s om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken.
– Rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief evaluatiepunten.
– Ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten.

Vakmatige Taken:
– het schrijven van shell scripts en het ontwikkelen van Linux Distributies voor meerdere hardware platformen.
– (door)ontwikkelen van toepassingen.
– uitvoeren van lifecylemanagement.
– ontwerpt en evalueert werkprocedures.
– analyseren en oplossen van (complexe) problemen.
– voert testroutines uit op de ICT-componenten.
– voert bepaalde ontwikkelwerkzaamheden uit in afstemming met de ontwikkelaars.

Contacten:
– Interne en externe collega’s
– Leveranciers
– Leidinggevenden

Inzet in de lijn of project:
De inzet is primair bedoeld voor de lijn, maar sluit niet uit dat ook inzet in een project plaats gaat vinden.

Jouw Profiel:
– Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur richting informatica/informatiekunde.
– Je hebt meerdere jaren werkervaring in een grote complexe omgeving.
– Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met Linux, met name Debian en RHEL maar ook Linux-varianten met een small footprint, zoals Puppy Linux.
– Je hebt kennis van en ervaring met Citrix icm Linux clients, Windows based DNS / DHCP, LDAP, Shell scripting en programmeren in Python, Bash, ASP.NET en C#.
– Je hebt ervaring met het ontwikkelen van software pakketten voor Linux systemen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 30-04-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar of meer werkervaring in een grote complexe omgeving met meer dan 10.000 gebruikers.
– Je hebt in de afgelopen 10 jaar meer dan 5 jaar ervaring met RHEL, Debian of Ubuntu.
– Je hebt een opleiding afgerond met een diploma of certificaat voor RHEL (Red Hat Enterprise Linux), Debian of Ubuntu.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur richting informatica/informatiekunde.
– Je hebt kennis van en ervaring met Puppet, LDAP, Shell scripting en Python.
– Je hebt kennis van Linux varianten met een small footprint zoals Tiny core Linux.
– Je hebt ervaring in de publieke sector, bij voorkeur in de justitie- of politieorganisatie, met het managen van complexe projecten.

Competenties:
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Mondelinge presentatie: je presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
– Flexibel gedrag: je staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Stressbestendigheid: je blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
– Overtuigingskracht: je toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Kwaliteitsgerichtheid: je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Je bent voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
– Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Oordeelsvorming: je weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling.
– Betrokkenheid: je identificeert zich met en voelt je nauw betrokken

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 30-04-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-02-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: week 8

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.