Aanvraag 20121859
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum22 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen. Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het cluster voor de overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet.

De resultaten die op de hoofdprocessen binnen het cluster Sociaal behaald dienen te worden zijn:
– Meer mensen aan het werk en een toename van participatie, gezondheid, veiligheid in gezinnen en jeugd met schoolsucces en perspectief op de arbeidsmarkt.
– Minder mensen in (onnodig geëscaleerde ) problemen door preventie en tijdige interventies.
– Minder mensen in armoede.
– Toename van het aantal burgers dat op eigen kracht of met behulp van netwerken in de samenleving een oplossing vindt.
– Toename van zelfregie en -service door burgers als het gaat om enkelvoudige vragen (zoals het zelf digitaal een uitkering aanvragen).
– Toename maatschappelijke coalities om de door het college gestelde doelen te realiseren.

Gemeentelijke Organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
De unit Informatie en Bedrijfsvoeringsondersteuning is binnen WPI o.a. verantwoordelijk voor de niet-financiële informatievoorziening. In de afgelopen jaren zijn binnen de RVE’s en de afdelingen meerdere collega’s met data bezig. Het overzicht en de samenhang ontbreekt hierbij. De directie van WPI heeft de ambitie om meer te doen met binnen WPI beschikbare data en kennis te ontsluiten. Een goede relatie met Afdeling IV en het DataLab is daarvoor essentieel.

WPI zoekt een strategisch adviseur die:
– samenhang en overzicht gaat creëren t.a.v. het gebruik van data binnen de organisatie.
– een impuls kan geven aan de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening.
– de directie van WPI kan adviseren over strategische en operationele informatievraagstukken.
– vanuit een grondige kennis van de inhoud (taken en processen WPI) de samenwerking met IV en DataLab kan uitbouwen.

Werkzaamheden:
Ondersteunen van de manager van de afdeling Informatie en Bedrijfsvoeringsondersteuning bij:
– Het analyseren en verbeteren van bestuurlijke informatieverzameling en -voorziening (Business Intelligence en Data Analyse) voor WPI en de organisatie daarvan.
– Onderhouden en verder uitbouwen van de relaties met DataLab en Afdeling IV.
– Overzicht en samenhang creëren binnen de informatiehuishouding.
– Adviseren van de directie inzake strategische en operationele stuur- en managementinformatie (cijfer-DT).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar tijdens de selectiefase van deze aanvraag.
– Je beschikt over HBO/ WO werk en denkniveau.
– Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring opgedaan bij de Gemeentelijke overheid.
– Je hebt minimaal 10 ervaring met bedrijfsvoering en procesanalyse.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met strategisch advies uitbrengen aan management en directie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt affiniteit met financiële processen.
– Je hebt kennis van de combinatie business/ ICT waarbij de nadruk op business ligt.
– Je hebt werkervaring opgedaan bij WPI/ Gemeente Amsterdam.
– Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling.
– Je hebt werkervaring opgedaan bij sociale diensten.

Competenties (expert):
– Omgevingsbewustzijn
– Samenwerken
– Coachen
– Resultaatgerichtheid
– Verantwoordelijkheid (gevorderd)
– Visie (gevorderd)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 15-07-2018
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-01-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 25 – 31 januari 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.