Aanvraag 20120291
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 juni 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Inleiding:
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4I&I ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Naast deze C2 systemen wordt voor het deployed domein ook de dragende (communicatie-) infrastructuur ontwikkeld en ondersteund. Dit Theatre Independent Tactical Adaptive Armed forces Network (TITAAN) wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine.
Binnen TITAAN worden de volgende aandachtsgebieden onderkend: Netwerkinfrastructuur, Platform, Management en Control, en applicaties waaronder telefonie, Microsoft Office omgeving, e-mail en portal. Kenmerkend voor TITAAN zijn de tools om de CIS en de IV te plannen en de automatische installatie van de complete IT infrastructuur. De behoefte om dit voor meer Defensie IT infrastructuren te doen neemt toe en de komende jaren moeten de Hoog gerubriceerde infrastructuren beter op elkaar aansluiten.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Soorten werkzaamheden:
– Vertalen van (project overstijgende) requirements en een global architecture naar een (“component based”) software architectuur.
– Opstellen van deze software architectuur en het design van specifieke software projecten.
– Afstemmen van architectuurbeslissingen met en over de teams heen.
– Opstellen van informatie- en gegevensmodellen (uit te voeren in overleg met informatie/datamodelleur).
– Directe ondersteuning binnen projecten voor de transformatie van software architectuur naar daadwerkelijke ontwikkeling.
– Vormgeven aan en afbakening van oplossingen.
– Inbrengen van nieuwe technologie en/of componenten uit de ICT-markt.
– Regisseren beeldvorming bij belanghebbenden.
– In voorkomende gevallen leiding geven aan een ontwikkelteam of teams.

Werkwijze:
Op de diverse deelgebieden van de global architectuur is een architect actief binnen het Enterprise Systeem Architectuurteam van het C2SC.
Binnen de ontwikkelomgeving is een groot aantal ontwikkelaars, een aantal teamleiders/ontwikkelaars en een beperkt aantal software architecten actief.
De ICT architect zal, samen met de al aanwezige ICT architecten, de onderlinge samenhang moeten bewaken tussen de diverse producten. Verder zal hij mede de brug moeten zijn tussen het global architectuur team enerzijds en de ontwikkelaars en teamleiders anderzijds. In een aantal gevallen zal hij ook leiding moeten geven aan teamleiders en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een aantal producten.
Het kunnen samenwerken binnen deze twee disciplines (Enterprise Systeem Architectuur team en ontwikkelprojecten) is van essentieel belang. Een grote uitdaging ligt bij het vertalen van project requirements en de concepten van de “global architecture” naar feitelijke software componenten en werkpakketten waarmee software ontwikkelaars aan de gang kunnen.
Voor de ontwikkeling van de software producten en de architectuur wordt zowel een traditionele (V-model) als een evolutionaire, iteratieve aanpak gehanteerd. Dit betekent dat tussentijdse producten al worden toegepast binnen experimenten en projecten. Terugkoppeling van resultaten en ervaring is van groot belang voor bijsturing van de verdere ontwikkeling van zowel de architectuur als van de individuele software producten.

Functie eisen (knock-out criteria):
– U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT architect.
– U heeft tenminste een afgeronde opleiding HBO Informatica.
– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel communicatief als in rapportage vaardigheden
– Bereid om in Amersfoort de werkzaamheden uit te voeren.
– U bent minimaal 32 uur per week beschikbaar

Functie wensen:
– U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare kennis op het gebied van Microsoft platform, .Net en C#,.Windows Operating Systems (Windows 7).
– U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van component based development en service georiënteerde architectuur op ontwerp- en architectuurniveau
– U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met moderne ontwikkel- en testmethoden en bijbehorende technieken.
– Communicatief vaardig, kan goed luisteren en is in staat complexe situaties te doorgronden en heeft goede overtuigingskracht. Aantoonbaar via referenties
– U heeft meer dan 3 jaar aantoonbare kennis of een afgeronde opleiding op het gebied van security eisen in relatie tot systeemarchitectuur.
– Kan complexe situaties overzien, is oplossingsgericht en gestructureerd. Aantoonbaar via referenties.
– U heeft meer dan 3 jaar ervaring in het ontwikkelen van Command & Control systemen.
– U heeft meer dan 3 jaar Aantoonbare kennis van de technische infrastructuur en haar mogelijkheden en beperkingen op het gebied van:
a. message oriented middleware
b. gedistribueerde databases
c. peer to peer synchronisatie
d. low-quality-of-service netwerken.

Competenties:
– Communicatie
– Overtuigingskracht
– Analyseren
– Resultaatgerichtheid
– Mauwkeurigheid

Inzet Periode:
Schatting 1450 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1450 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat gescreend te zijn (niveau B) door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van het Ministerie van Defensie.

Bijzonderheden vooraf (Wet DBA):
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1450 uur
Optie op verlenging: Ja (looptijd max. 4 jaar)
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 9/10

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.