Aanvraag 20122345
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt, in deze, het aandachtsgebied e-mail gateway.  Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden:
– SIA MSG (Email gateway)

Werkzaamheden:
Je zult vooral worden ingezet als Senior ontwerper, waarbij het takenpakket bestaat uit:
-het vertalen van functionele eisen naar een functioneel ontwerp en van daaruit naar een technisch ontwerp.
-het opstellen van documentatie.
-het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van de bouwsteen.
-begeleidt en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied.

Daarnaast bestaat het takenpakket uit:
– het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen.
– het adviseren, ondersteunen en rapporteren over de technische aspecten van de bouwstenen.
– het uitvoeren van technische impact analyses.
– het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren.
– het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters.

Speelruimte:
– Je bent verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen.
– Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
– De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten;
– Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling.
– Onderhouden van contacten met:
x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken.
x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke.
x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen.
x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Standplaats:
De nadruk ligt op Maasland, maar werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in Soesterberg.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail gateway.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van opensource producten.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken.
– Je bent minimaal 32 uren per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek.
– Je hebt ervaring met Product en Portofoliomanagement met database systemen.
– Je hebt ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek.
– Je hebt ervaring met internetkoppelvlakken.
– Je hebt ervaring van onder andere de volgende Opensource producten: freebsd, redhat, postfix, spamd.
– Je hebt kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF.
– Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie.
– Je hebt ervaring met de Defensie IT infrastructuur.
– Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen.

Competenties:
– Analyseren
– Beïnvloeden
– Communiceren
– Conceptueel denken
– Initiatief nemen
– Samenwerken
– Verantwoordelijkheid
– Visie

Inzet Periode:
Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening, ca. juli
Duur: 1920 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: april 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.