Aanvraag 20121365
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
JIVC is de IT leverancier van Defensie zowel voor de specifieke alsook voor de generieke IT dienstverlening. Voor het leveren van de verschillende IT diensten worden hoge eisen gesteld aan de beveiligingseisen, standaarden en borging van die wettelijke kaders en regelgeving.
C4I&I binnen JIVC is verantwoordelijk voor zowel het realiseren van nieuwe IT diensten, alsmede de levering en instandhouding en afstoting van bestaande resp verouderde IT diensten.
De sectie Systeemmanagement binnen InfastructuurServices binnen C4I&I heeft tot doel om randvoorwaarden op te stellen waarbinnen de inzetbaarheid wordt gerealiseerd en is verantwoordelijk voor het stellen van kaders waarbinnen de gebruiker en de instandhouder de inzetbaarheid garanderen.
Tijdens de exploitatie is de sectie Systeemmanagement aanspreekbaar op de kwaliteit en inzetbaarheid van de IT systemen en applicaties en heeft daarbij een plannende, normstellende, normbewakende, regisserende, beherende, ondersteunende en adviserende rol.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding Informatica of Techniek.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met WAN/LAN IP netwerken.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als ontwerper van IP netwerken.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Sr User binnen Projecten.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring mbt het aansturen van multidisciplinaire teams.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring mbt het uitvoeren en borgen van modificaties aan systemen.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring mbt het lifecyclemanagement (o.a. opstellen van roadmaps en begrotingen).
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring mbt het uitvoeren van projecten (Prince 2).
– Je hebt ervaring mbt het in beheer nemen van projecten.
– Je hebt kennis van en ervaring met de Defensieorganisatie, specifiek het Materieel Logisitiek (ML) domein (Ervaring Defensieorganisatie en ML domein.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de HP en Cisco portfolio.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met encryptie van netwerken.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de Wapen Systeem Management (WSM) module in SAP.

Competenties:
– Analyseren
– Besluitvaardigheid
– Communiceren

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening, ca. januari
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-10-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 44/45

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.