Aanvraag 20121857
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum15 februari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, , ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling:
De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.
Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.
Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling is de Justitiële Service Interface (JSI) ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de JSI en het uitvoeren van nieuwe opdrachten, zoekt de afdeling EBV van Justid de integratie specialist, zoals in dit profiel nader beschreven. De integratie specialist legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.

Omschrijving Opdracht:
EBV levert en onderhoud een generiek platform voor keten-ondersteunende dienstverlening. Dit platform dient als basis voor een divers pakket aan services, waaronder:
– De Basis Communicatie Service (BCS) die VenJ partijen ontzorgt in het benaderen van de diverse basisregistraties.
– De ECRIS service, die ondersteunt bij het delen van justitiële documentatie met EU-landen.
– De CORV, die gemeenten ondersteunt bij de aan hen toegewezen taken op het gebied van de jeugdzorg.
– Federatieve Service, een dienst voor authenticatie van gebruikers.
– JustitieConnect, een platform voor het aanbieden van (mobiele) apps voor het ontsluiten van justitiële informatie.

De dienstverlening rond het generieke platform is continu in ontwikkeling. Naast de doorontwikkeling op de bestaande services worden er op basis van opdrachten uit de strafrechtsketen met enige regelmaat nieuwe services ontwikkeld die ketenpartners op diverse wijzen ondersteunen in de informatie-uitwisseling. De nadruk zal liggen op analyse van wensen en behoeften van de klant en dit te vertalen naar functionele en technische ontwerpen. Tevens omvatten de taken het zelf realiseren van de oplossingen. Vanwege het hoge technische gehalte van de te realiseren dienstverlening wordt hierbij gezocht naar een integratie specialist die tevens kennis heeft van de technische omgeving waarin hij/zij opereert en dus verschillende omgevingen en systemen kan integreren tot één keten van uitwisseling.

Werkzaamheden:
Het generieke platform dient te worden doorontwikkeld op basis van ingebrachte wensen door de opdrachtgever. Daarnaast kunnen er ook andere wijzigingen doorgevoerd worden.
– Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel/technisch ontwerp.
– Het zelfstandig kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp in Python/Java.

Verantwoordelijkheden, taken en resultaatgebieden:
Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de klantvragen en het uitvoeren van applicatie beheer, zowel correctief als adaptief, op de services. Deze services zijn ontwikkeld in Python en Java. Het gaat hierbij dus om zowel het doorvoeren van aanpassingen in de applicaties teneinde incidenten op te lossen als ook de (door)ontwikkeling van (al dan niet nieuwe) services. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van de opgeleverde software.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:
– Ontwerpen mens/machine interface.
– Vaststellen oplossingsalternatieven.
– Ontwerp en realisatie van softwareproducten.
– Configuratie en uitrol van producten.

Wat valt buiten de scope:
Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse.

Wat valt binnen de scope van de opdracht:
Het generieke platform en de hieronder vallende services.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 40 uur per week; 4 tot 5 dagen per week voor de periode tot 4 maanden.
– Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het bouwen van Python en/of Java applicaties in project en beheer vorm, inclusief het configuratie-/release management hiervan.
– Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Service Ontwikkeling.
– Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met uitwisselingprotocol SOAP/XML en/of JSON/REST.
– Je beschikt over kennis van netwerken en infrastructuur.
– Je bent bekend met versiebeheersystemen (SVN, GIT).
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met application stacks op Linux platform. (Appache, Nginx, redis, MySQL etc.)

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring als integratiespecialist.
– Je hebt inhoudelijke ervaring met elektronische koppeling vraagstukken en de hierbij behorende protocollen.
– Je hebt kennis en ervaring met het toepassen van rijksoverheidsstandaarden.
– Je bent na gunning op korte termijn (bij voorkeur binnen 6 weken) beschikbaar.
– Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HBO Informatica of gelijkwaardig.
– Je hebt kennis van applicatie container technologie (Docker).
– Je hebt kennis van Blockchain.

Competenties:
– Zelfstandigheid, je kunt je eigen werkzaamheden prioriteren.
– Analytisch en communicatief vaardig
– Punctueel, gestructureerd en accuraat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 15-02-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-01-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 05/06

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.