Aanvraag 20121367
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Inleiding:
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Voor het deployed en mobiele domein ontwikkelt SATS/SO ook de dragende (communicatie-) infrastructuur voor applicaties zoals ELIAS. In het
deployed domein (bataljonsniveau en hoger) is dit het Theatre Independent Tactical Army and Air force Network (TITAAN) en in het mobiele domein het Battlefield Management System (BMS). Voor het maritieme domein ontwikkelt SATS/SO het CMS (Combat Management System)
De testengineer ELIAS maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile uitgevoerd ontwikkeltraject en wordt samen met andere testengineers ingezet bij het voorbereiden en uitvoeren van integratie of systeemtesten. Niet alleen moeten de eindproducten beoordeeld worden, maar moeten ook de eventuele tussenproducten getest worden, dit soms onder hoge tijdsdruk. Hierbij kunnen (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. ELIAS is een gedistribueerde commando ondersteunende applicatie voor gebruikers op compagnies en bataljons niveau.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Werkzaamheden:
– Uitvoeren van functionele en technische tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen);
– Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests;
– Vastleggen en beoordelen van testresultaten;
– Administreren bevindingen (in TFS 2013) en het opstellen van testrapporten;
– Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie;
– Het adviseren van (scrum)ontwikkelteams m.b.t. testen;
– Het kunnen optreden als testleider;
– Het opstellen van testplannen;
– Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
– Je bent minimaal TMAP testengineer of ISTQB foundation gecertificeerd.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met testen in een (Agile/scrum ontwikkeltraject.
– Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met gedistribueerde gegevens verwerking.
– Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten (met name XP en W7).
– Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met TFS 2013.
– Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties.
– Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met datatransmissie in het algemeen en radiocommunicatiesystemen in het bijzonder.
– Je kunt zelfstandig inhoud geven aan het ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur.
– Je hebt kennis en ervaring bij de Marine of Landmacht.
– Je hebt ervaring met hardware/software integratie en verscheidenheid aan randapparatuur.

Competenties:
– Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
– Helder kunnen formuleren, zowel mondeling als schriftelijk;
– Pragmatisch, creatief, analytisch, volhardend, zelfstandig;
– Vaardigheden om kennis over te dragen naar derden.
– Nederlands en Engels (non native) vloeiend in woord en geschrift.

Inzet Periode:
Schatting 6800 uur, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 6800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening, ca. januari
Duur: 6800 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-10-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 02-11-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.