Aanvraag 20122172
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling:
De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol. Voor dit belangrijke domein zoekt het OM nu twee Projectleiders IT.
Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen.
Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van DVOM IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leveranciers.

Beschrijving werkzaamheden:
Als Tester werk je binnen het Testteam en in een van de projectteams, die werken volgens de Scrum methode. Daarnaast voer je tests uit in ontwikkeltrajecten volgens de waterval-methode. Je zorgt ervoor dat het gehele testtraject zowel qua proces als inhoud efficiënt en soepel verloopt. Hierbij worden onder andere systeemtesten, regressietesten, FAT (Functionele Acceptatie Testen) en GAT (Gebruikers Acceptatie Testen) uitgevoerd. In het Testteam staat kennisdelen en borgen hoog op de agenda. Je bent in staat om vol enthousiasme jouw heldere visie over te brengen binnen de projectteams en de verdere organisatie.
Als Tester ben je verantwoordelijk voor het testtraject binnen het SCRUM-team. Je stelt zelfstandig testspecificaties testscripts en testdraaiboeken op, beheert de test tool(s), voert diverse tests uit en legt de bevindingen vast en analyseert deze. Je werkt nauw samen met je SCRUM-team collega’s om te toetsen of de realisatie van de functionaliteit voldoet aan verwachtingen vanuit de business. Je rapporteert over inhoud en risico aan de projectmanager.
Hoewel certificering en enige jaren werkervaring vereist zijn, is willen minstens zo belangrijk als kunnen. Het DVOM is op zoek naar een Tester die graag wil bewijzen waartoe hij/zij in staat is. Wij bieden je een omgeving waarin inzet en positiviteit worden beloond.

– Uitvoeren en automatiseren van diverse tests;
– Beheren en onderhouden van de test tool(s);
– Beheren en onderhouden van systemen en procedures in overleg met verantwoordelijke personen in de organisatie, zodat de overeengekomen functionaliteiten en prestatieniveaus beschikbaar zijn;
– Verstrekken van informatie en het bieden van ondersteuning bij vragen over het inrichten en uitvoeren van de diverse Testen;
– Registreren en monitoren van bevindingen;
– Pro actief inspelen op verbanden en bottlenecks met betrekking tot de uit te voeren tests, ook als die de eigen portefeuille overstijgen.

Wij zijn op zoek naar iemand met een frisse blik op het test(automatisering)vak, bij wie de passie voor het vak in zijn/haar DNA zit en die zijn/haar kennis en ervaring wil delen met collega’s.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde projecten I&A (naar verwachting 18 maanden).
– Je hebt een afgeronde opleiding HBO.
– Je bent TMAP en/of ISTQB gecertificeerd.
– Je hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring met het aangeboden werk wat in profiel is beschreven.
– Je bent Agile en Scrum gecertificeerd.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent binnen 3 weken beschikbaar.
– Je hebt relevante ervaring binnen de Rijksoverheid.
– Je hebt relevante ervaring met de toepassing daarvan in de praktijk op het vlak van testanalyse, specificatietechnieken en gestructureerd testen.
– Je bent bekend met test automatiseringstool.
– Je hebt kennis van testtechnieken en testhulpmiddelen.

Competenties:
– Doelgericht
– Overtuigingskracht
– Besluitvaardig
– Plannen
– Organisatiebewustzijn
– Communicatief sterk naar alle (senioriteits-)niveaus
– Integer

Interviewcriteria:
– Visie op het Testen en Test management binnen een IT-regie organisatie
– Visie op het gebruik van Scrum en Agile (evt. Waterval) projectmanagement in relatie tot Testen
– Klik met afdeling DVOM-IT
– Balans in het team op kwaliteiten
– Samenwerken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 19-03-2018
Duur: 18 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-03-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Week 11

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.