Aanvraag 20120669
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum3 juli 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De testanalist wordt ingehuurd door het Testcentrum van de Dienst ICT en zal deel uit maken van het, bij de Productlijn Werkplekken KA, gedetacheerde testteam.
De Productlijn Werkplekken KA, onderdeel van de Dienst ICT – Sector Levering, beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de Servicelijn Werkplekken conform vastgelegde afspraken met klanten.
De Servicelijn Werkplekken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en producten.
De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn.

Doelstelling:
De testanalist is samen met andere specialisten en medewerkers van de Productlijn Werkplekken KA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren en in stand houden van het SBC platform van Politie Nederland inclusief werkplekken.

Verantwoordelijkheden:
De testanalist is verantwoordelijk voor het voorbereiden, specificeren en uitvoeren van tests, om inzichtelijk te krijgen of: nieuwe dan wel gewijzigde componenten (bouwblokken en deelsystemen):
– werken conform specificatie (functionaliteit, performance, security, stabiliteit en installeerbaarheid)
–  geen integratie problemen veroorzaken met de overige infra componenten in het SBC-platform

Tevens verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn eigen testomgeving  en het registreren van bevindingen en communicatie hierover binnen het team.
We nodigen  nadrukkelijk niet alleen testers uit om te reageren, maar ook ontwerpers, bouwers en beheerders van SBC omgevingen met belangstelling voor het testvak.

Vakmatige taken:
– intake of review van de producten die onderdeel uitmaken van de testbasis;
– zelfstandig opstellen van testplan, testgevallen en testscripts;
– installeren van de nieuwe / gewijzigde component in eigen testomgeving of in de integratie omgeving;
– uitvoeren van de tests;
– rapporteren over de voortgang van testen;
– registreren van bevindingen in JIRA en in voorkomende gevallen, samen met de ontwikkelaar / bouwer, analyseren en bedenken van oplossingen;
– rapporteren over bevindingen en bewaken van de afhandeling hiervan;
– opstellen testverslag en dit toevoegen aan documentatie van de geteste component;
– waar mogelijk opzetten en/of uitbreiden van de geautomatiseerde regressietest van de geteste component en/of SBC-platform;

Contacten:
Contacten binnen Productlijn Werkplekken KA met leadengineers, ontwikkel-, beheer- en test collega’s. Daarnaast contacten met de beheerders en ontwikkelaars van ander Productlijnen, de testmanager van de SL Werkplekken en de collega’s en management van het Testcentrum

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis

Functie wensen (Gunningscriteria):
– HBO werk- en denkniveau.
– Een behaalde en erkende TMap en/of ISEB/ISTQB certificering, of de bereidheid dat binnen 3 maanden te behalen.
– Minimaal een behaalde en een erkende MCSE of CCA of CCA-V certificering.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring als testanalist.
– Kennis van en ervaring met geautomatiseerd testen.
– Kennis van en ervaring met MS SQL-databases (SQL2008/2012)
– Kennis van en ervaring met het VMWare ESX
– Kennis en ervaring van applicatievirtualisatie m.b.v. Microsoft App-V.
– Kennis van en ervaring met het beheer van applicatievirtualisatie via RES ONE.
– Kennis van en ervaring met Citrix XenApp/XenDesktop.
– Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Server 2008R2.
– Actuele kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
– Kennis van en ervaring met netwerk-infrastructuren.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring ontwerper/bouwer/beheerder van SBC platform.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Competenties:
– Initiatief
– Samenwerken
– Analytisch
– Klantgerichtheid
– Kritisch
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse en Engelse taal.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 03-07-2017
Duur: 30-06-2018
Optie op verlenging: 2 x 1 Jaar
Inzet: 36 uur per week
Tarief: maximaal € 65
Sluitingsdatum: 26-04-2017
Sluitingstijd: 12:00 uur
Intake gesprek: week 19

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.