Aanvraag 20121216
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling:
De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.
De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte.
Via het JDS-systeem voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen. Misdrijven en een groot aantal overtredingen worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).

Het uittreksel justitiële documentatie (het strafblad) geeft inzicht in:
a. of de betrokken persoon eerder met Justitie in aanraking is geweest;
b. voor welke strafbare feiten deze verdacht is (geweest);
c. welke strafrechtelijke beslissing is genomen;
d. welke straffen/maatregelen/voorwaarden daarbij zijn opgelegd;
e. wanneer deze straffen/maatregelen zijn uitgevoerd en op welke manier.
Delicten die geregistreerd worden in het Justitieel Documentatiesysteem:
f. Misdrijven (die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen);
g. Overtredingen (mits een (voorwaardelijke) beslissing OM of ZM met een taakstraf, vrijheidsstraf, geldboete (groter dan 100 Euro));
h. Specifieke overtredingen met betrekking tot openbare orde, fraude, zeden, ambtsovertredingen.
Daarnaast worden onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen met een Nederlandse nationaliteit opgenomen in de Justitiële Documentatie.

Jouw profiel:
Je draagt bij aan de sprintmatige voortbrenging voor JDS, in het projectteam CarVI. Dit projectteam verzorgt de automatische gegevensverwerking vanuit het Caribisch gebied en de procesverwerking rondom Voorwaardelijke Invrijheidsstelling.
Je energieke bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.
Integrale werkzaamheden zijn onder (veel) meer: functionele testen met een technische insteek (streven is 60% automatisering), collegiale reviews, testautomatisering, het opstellen van user stories, en kwaliteitsregie door toepassing van diverse testtooling inclusief codekwaliteit (SonarQube).
Het JDS-systeem is gebaseerd op Oracle 12c database, een middenlaag met Workflow en Designer, en een combinatie van enkele front-end technieken.
Daarnaast draag je bij aan het testen van generieke bouwblokken en schermcomponenten voor Angular 2.0-schermen, en onze generieke bouwblokken, die over diverse productgroepen heen worden ingezet. Je bewaakt daarmee de integrale werking, ook vanuit life cycle management (oa libraries en tests vanuit Jenkins).
Tevens draag je bij aan (bouw)tests met de ontwikkelaars. Doel is te komen tot herhaalbare geautomatiseerde tests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor Parasoft, een tool die je herkent vanuit onder andere je ervaring met SOAP-UI en Selenium.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor een initiële periode tot 6 maanden vanaf 1 oktober ’17.
– Je beschikt over TMap of ISTQB certificering.
– Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig software wordt voortgebracht.
– Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met tools ten behoeve van geautomatiseerde tests. Voorbeelden: Parasoft, SOAP-UI, Selenium, of vergelijkbare tooling.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beheerst Exploratory Testing.
– Je hebt kennis van Parasoft als testtooling.
– Je hebt kennis van TFS.
– Je beschikt over ervaring met continuous integration.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 1 oktober 2017
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-09-2017
Sluitingstijd: 10:00
Intakegesprek: Week 39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.