Aanvraag 20120306
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 juni 2017
Opdrachtgever
Lokatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Inleiding:
In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd.

Project of reguliere taak:
Het betreft hier een reguliere taak

Hoofdwerkzaamheden:
– U adviseert architecten en managers over het minimaliseren van het change risico.
– U reviewt systeemrequirements op testbaarheid.
– U reviewt de performance management functionaliteit in de ontwerpen
– Selectie, ontwikkeling en aanpassen van integratietesten;
– Ontwikkelen van testplannen en procedures voor blackboxtesten op unit-, module, systeem en dienstniveau;– Opstellen procedures t.a.v. analyseresultaten en verslagleggingen;
– Initiëren functionele verbeteringen van ontwerpen n.a.v. testresultaten
– Functioneel aansturen van uitvoerende testers

Nevenwerkzaamheden:
– U faciliteert de (eind)gebruikers bij het uitvoeren van acceptatietesten;
– U levert een bijdrage aan testautomatisering.
– Meedenken in het ontwikkel proces om tot een optimaal bijdrage aan de organisatie te komen als test expert.
– Flexibiliteit om bij de uitvoerende testers bij te springen

Omschrijving van de rol:
Als tester draag je bij aan een juistheid en volledigheid van een systeem waarbij je er voor zorgt dat de gebouwde oplossing voldoet aan de functionele, technische, beheer en gebruikerseisen.
Binnen het project werk je binnen het beproevings- of installatieteam. Als tester werkt U nauw samen met het ontwerpteam. U zorgt dat de verschillende testwerkzaamheden goed op elkaar afgestemd zijn. U bent voornamelijk bezig testwerkzaamheden uit te voeren van bestaande en nieuwe platformen en netwerken. Dit doet U op basis van vooraf aangeleverd technisch ontwerp, acceptatiecriteria en de context waarin de applicaties gebruikt wordt en gaat worden.
U stelt testplannen en procedures op, op basis van testmethodieken. U voert integratie-, performance- en acceptatietesten uit, verifieert gebruikershandleidingen en verwerkt de resultaten in testrapporten.

Functie eisen (knock- out Criteria):
– Minimaal een afgeronde HBO-opleiding
– Minimaal 5 jaar ervaring als Tester op gebied van ICT Infrastructuur (netwerk; servers; storage en applicaties);
– U bent minimaal 32 uur beschikbaar.

Functie Wensen (gunningscriteria):
– U heeft bij voorkeur TMAP certificering en werkervaring .
– U heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met netwerken (throughput, latency, packet loss, availability, fail-over-performance, resiliency).
– U heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met het testen van Windows en VMware producten waaronder Windows 2012; Windows 7; Active Directory; vSphere 5.5; vSAN).
– U heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met onderstaande services:
A. Database services
B. Webservices
C. Business specifieke applicaties
D. Infrastructuur services (user logon; profiles; applicatie provisioning [app-v])

Competenties:
– in staat is om met ontwikkelaars, beheerders en eindgebruikers te communiceren, Nederlands in woord en geschrift en vloeiend Engels in woord en geschrift zijn relevant;
– Zelfstandig en in teamverband kan werken;
– Analytisch is ingesteld;
– Werkt volgens de ITIL methodiek;
– Algemene brede kennis heeft van ICT;
– Overzicht over de gehele ICT (infra en applicaties)
– Werkt volgens TMAP (Next);
– Werkt volgens OTAP processen;
– Werkt volgens Scrum werkwijze
– Is communicatief vaardig, kan goed luisteren en is in staat complexe situaties te doorgronden en heeft goede overtuigingskracht;
– Houdt van uitdaging, neemt initiatief waar nodig en durft verantwoordelijkheid aan;
– Kan goed ordenen en structureren, kan hoofd- en bijzaken goed onderscheiden;
– Goed abstractie vermogen, maar ook praktisch en creatief;
– Kan complexe situaties overzien, is oplossingsgericht;
– Werkt zelfstandig en doelgericht, maar ook in teamverband;
– Helder kunnen formuleren, zowel mondeling als schriftelijk;

Inzet Periode:
Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.
De kosten van deze screening zijn voor rekening van de kandidaat. Bij inzet kunnen deze eenmailg worden verrekend.

Bijzonderheden ivm Wet DBA):
Het betreft in deze aanvraag:
1. Regulier werk
2. De uitvoering vindt plaats onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
3. De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Soesterberg/Den Helder/flexibel
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1800 uur
Optie op verlenging: Ja (looptijd max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 10/11

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.