Aanvraag 20122163
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Beschrijving directie/afdeling:
Het Nationaal Cyber Security Centrum werkt samen met organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. De samenwerking krijgt onder andere vorm in het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Binnen het NDN wordt actief samengewerkt met deelnemende organisaties om informatie over digitale dreigingen en aanvallen op geautomatiseerde wijze uit te wisselen. Het NCSC wil op korte termijn een aantal versnellingen realiseren en zoekt hiervoor versterking. Het programma omvat activiteiten op technisch, juridisch, bestuurlijk en organisatorisch gebied, waarvoor afstemming en overzicht noodzakelijk is, en waarvan een positieve uitkomst van groot belang is voor het NCSC en haar doelgroepen. Het speelveld omvat verschillende stakeholders, waaronder de politiek, media, deelnemers, aanbieders en belangengroeperingen. Bij het realiseren van de diverse activiteiten spelen diverse zaken een rol, zoals privacy waarborgen, verstoring van de markt, publiek‐private samenwerking, concurrerende activiteiten, en complexe bestuurlijke verhoudingen.

Omschrijving Opdracht:
Om de taken en verantwoordelijkheden van het Nationaal Detectie Netwerk uit te voeren is op kort termijn een senior threat analist nodig.

Werkzaamheden:
De taken en verantwoordelijkheden die horen bij het uitvoeren van de taken van senior threat analist zijn o.a. :
– Analyseren en duiden van dreigingen en manifestaties binnen het digitale domein die de nationale veiligheid kunnen aantasten.
– Exploiteren van deze informatie op een efficiënte en gerichte manier naar de doelgroepen van het NCSC.
– Maken van inhoudelijke analyses ten behoeve van het NCSC en de doelgroepen, zelfstandig of in teamverband.
– Je draagt zorg voor het vergaren van kennis uit diverse bronnen om deze analyses te kunnen schrijven.
– Je onderhoudt deze bronnen, maar vergaart zo nodig nieuwe informatie en threat intelligence om inzicht in digitale dreigingen en risico’s te kunnen krijgen.
– Hiernaast werk je aan een optimale informatiepositie van het NCSC op het gebied van digitale dreigingen, ten behoeve van het Nationaal Detectie Netwerk.
– Je denkt mee over de implementatie van nieuwe werkprocessen en ICT ondersteuning om onze informatiepositie en analysemogelijkheden verder te versterken.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je gaat akkoord met het uitvoeren van een AIVD-screening op A niveau.
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week vanaf februari 2018 voor de duur van ca 24 maanden.
– Je beschikt over een afgeronde opleiding WO.
– Je hebt minimaal 5 jaar (werk)ervaring met cybersecurity en digitale dreigingsanalyses.
– Je hebt minimaal 5 jaar (werk)ervaring met het schrijven van analyses en het analyseren van dreigingen.
– Je bent op de hoogte van de trends op het gebied van cyberaanvallen en verdedigingstechnieken en weet deze trends toe te passen in het nationale speelveld.
– Je hebt kennis van data analyseprocessen en methodieken.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent op korte termijn (bij voorkeur binnen 8 weken) beschikbaar.
– Je hebt technisch en/of inhoudelijke kennis m.b.t cybersecurity.
– Je hebt affiniteit met het gebruik van geautomatiseerde tooling en de omgang met informatiestromen zoals STIX, TAXXi.
– Je bent bekend met het uitvoeren van tactische analyses uitgevoerd over digitale dreigingen of manifestaties.
– Je beschikt over het CISSP of een relevant SANS certificaat.
– Je hebt ervaring binnen de Rijksoverheid organisaties.
– Je hebt ervaring binnen:
o Financiële sectoren
o Energie sector
o Publieke organisaties
o Overige private vitale partijen

Interviewcriteria:
– Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
– Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten
– Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren
– Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig
– Je past binnen het team / beschikt over de gevraagde competenties.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 2 jaar
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-03-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 11/12

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.