Aanvraag 20122053
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling.  De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations,  Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
Als Transitiemanager ben je verantwoordelijk voor de transitie van een aanbod georiënteerde naar een vraag georiënteerde dienstverlening van de afdeling ICT Operations, gemeente Amsterdam. Hierbij hoort het formaliseren en implementeren van het transitieplan bij de vastgestelde bouwblokken op grond waarvan ICT Operations deze transitie naar een op regie gebaseerde organisatie gaat doorvoeren. Deze transitie gebeurt door middel van begeleiding en advisering aan het management van het organisatieonderdeel ICT van de gemeente Amsterdam en specifiek ten behoeve van de afdeling ICT Operations in nauwe samenwerking met het management van de Regieorganisatie.

Werkzaamheden:
– Het formaliseren en implementeren van het transitieplan op grond waarvan ICT Operations de transitie naar een op regie gebaseerde organisatie gaat doorvoeren.
– Het formaliseren en implementeren van een communicatieplan t.b.v. de communicatie van de transitie naar betrokken stakeholders, zowel intern bij ICT, IVE’s, als externe partners waarmee ICT samenwerkt. E.e.a. in samenwerking met de afdeling ICT Regie en Communicatie.
– Coachen, adviseren en begeleiden van alle leidinggevenden van ICT Operations bij het uitwerken en implementeren van de managementrollen in de uitvoering van het transitieplan. Deze rollen hebben een relatie met het Strategisch Personeel Plan (SPP).
– Afstemmen van het transitieplan met alle stakeholders.
– Maandelijkse rapporteren over de voortgang van de opdracht aan opdrachtgever.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– Je dient flexibel te zijn wat betreft de invulling van het aantal uur. Afhankelijk van de fase waarin de transitie zich bevindt zal het aantal uren namelijk minimaal 20 uur en maximaal 36 uur per week zijn.
– Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met grootschalige, complexe (ICT) projecten, programma’s en/of verandertrajecten binnen de overheid en/of semi overheid.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van grootschalige en complexe (ICT) projecten in politiekgevoelige structuren en in het bijzonder in complexe omgevingen binnen het domein van IVE en ICT.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het aansturen van hoger management.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met grootschalig, complexe  (ICT) projecten, programma’s en/of verandertrajecten binnen de overheid en semi overheid.
– Je hebt ervaring met het uitvoeren van grootschalige en complexe (ICT) projecten in politiekgevoelige structuren en in het bijzonder in complexe omgevingen binnen het domein van IVE en ICT.
– Je hebt ervaring in het aansturen van hoger management.
– Je hebt ervaring in het publieke domein.
– Je hebt met in sourcing trajecten op ICT gebied en het management er van.
– Je beschikt over het vermogen technische oplossingen te vertalen naar consequenties voor de organisatie.

Competenties (expert):
– Adviesvaardigheden
– Communicatie vaardigheden
– Flexibel
– Resultaatgerichtheid
– Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-04-2018
Duur: 01-04-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20 – 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.