Aanvraag 20121106
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster Operationeel Politie Proces (OPP) houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Opdracht UX Design Strateeg:
Invulling en beschrijving van de strategische kaders voor UX, gegeven de doelstelling van het programma en het informatiesysteem, de doelgroepen, de omvang en doorlooptijd van de ontwikkeling en de begrenzingen.
Onderdeel van de strategie is de beschrijving van de algemene organisatorische, psycho-sociale, ergonomische en technische uitgangspunten, kaders en richtlijnen die bepalend zijn voor de verdere richting en invulling van UX voor OPP. (NB Verdere uitsplitsing naar specifieke doelgroep is daarbij nog niet nodig, maar het mechanisme waarmee dat kan worden gedaan (bv bepaling van persona’s, UX-ontwerp per doelgroep, veldtesten en -validaties) dient wel beschreven te worden.)
Verder onderdeel van de strategie is een beschrijving van de relevante ontwikkelingen in de markt, in de context van de Politie, gericht op de technologische en maatschappelijke aspecten rond UX.
Tenslotte is onderdeel van de strategie een beschrijving van een zo optimaal mogelijke inbedding van UX-ontwikkeling in de bestaande en te verwachten opgeschaalde projectstructuur, die op dit moment gekenmerkt kan worden als ‘agile-onderarchitectuur. Het gaat concreet om de methode van samenwerking en integratie. Een relatie naar het SAFe-model kan daarbij een belangrijke component vormen.
De beschrijving gaat tot op het niveau van op te leveren producten door de scrumteams, UX-specialisten, architecten, projectmanagement en andere deelnemers en stakeholders van het project.
De strateeg stuurt en toetst volgens de doelstellingen van het project en adviseert hier pro-actief over.
De strateeg neemt zitting in de Application Design Authority.
De strateeg heeft de aanvullende opdracht om leden van de agile teams te trainen op het gebied van UX (opleiden tot UI Designers).
Deze opdracht loopt in alle waarschijnlijkheid door tot 01-05-2018 met daarna een optie tot verlenging van 2x voor de duur van 5 maanden.

Doelstelling:
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het OPP, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden:
– Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de UX-design strategie van OPP
– Verantwoordelijk voor de conceptuele uitwerking van deze strategie (prototyping)
– Verantwoordelijk voor de toetsing van functionaliteit op de opgeleverde strategie (UX Vertegenwoordiger in Application Design Authority)

Vakmatige taken:
– Opstellen en toetsen visie op UX Design
– Opstellen UX Designstrategie (incl. proces) en het presenteren hiervan.
– Adviseren over verbeteringen in het interaction design en grafisch ontwerp op basis van de strategie en doelstellingen
– Optreden als adviseur richting de scrumteams
– Vertegenwoordiging voor UX Design binnen de Application Design Authority van OPP
– Ontwikkelen van prototypes (conceptuele uitwerking van de strategie)
– Trainen/ opleiden van huidige agile teammembers in UX Design (opleiden tot UI Designers)

Contacten:
O.a. samenwerking met scrumteams, Systemteam, Platformteam en Projectmanagement OPP.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Minimaal 5 jaar werkervaring met het ontwikkelen van UX Strategieën en/of UX Visies binnen organisaties.
– Minimaal afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau.
– Aantoonbare werkervaring binnen een agile ontwikkelomgeving.
– Aantoonbare werkervaring in Prototyping.

Competenties:
– Flexibel gedrag – Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Leervermogen – Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Doorzettingsvermogen – Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden – Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Functie wensen (Gunnings criteria):
– Aantoonbare werkervaring als trainer op het gebied van UX. Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk worden aangetoond in het CV van de kandidaat.
– Aantoonbare werkervaring als ProductOwner waarbij je zowel verantwoordelijk bent geweest voor het opleveren van producten als voor het adviseren van de leden binnen een SCRUM-team.
– Werkervaring met implementaties van UX Design binnen complexe organisatieprocessen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-11-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-08-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: 29-08-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.