Aanvraag 20122341
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 juli 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomgeving:
Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De werkzaamheden worden verricht binnen het cluster Projecten van JIVC (Joint Informatievoorziening Commando) Operations. De doelstelling van het cluster Projecten is het realiseren van projecten die kunnen worden geïnitieerd vanuit de eigen lijn, intern bedrijf of vanuit een externe klant. Projecten zijn beperkt qua omvang, resources (projectmedewerkers) worden uit de relevante lijnorganisatie betrokken.

Project:
Deze aanvraag betreft primair een specifiek project, dat geïnitieerd is door de interne klant MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst). Mogelijk wordt de functionaris ook ingezet op andere projecten, al dan niet bij dezelfde interne klant. De MIVD richt zich als zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf en direct ressorterend onder de Secretarisgeneraal (SG) op het tijdig leveren van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen, contrainlichtingen en veiligheid, primair voor de ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het Ministerie van Defensie.

Omschrijving Opdracht:
– Verantwoordelijk voor de implementatie en migratie van de VMWare en Windows infrastructuur.
– Uit gesprekken met gebruikers, beheerders, architecten, security officer e.a. een globaal ontwerp samenstellen.
– Het globaal ontwerp omzetten in een detailontwerp en implementatieplan.
– Uitvoeren van de technisch-inhoudelijke bouw- en migratiewerkzaamheden en hierover rapporteren.
– De uitvoering geschiedt zelfstandig of met een team van technisch specialisten.
– Kwaliteit van de projectresultaten bewaken.
– Knelpunten in het detailontwerp (en in de uitvoering) opsporen en helpen oplossen.
– Kennisoverdracht naar de beheerorganisatie.
– Projectmanager adviseren over alle relevante zaken m.b.t. het project.

Speelruimte:
– De ICT-architectuur van Defensie, het Defensie Beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de projectarchitectuur en technische inrichting.
– De VMWare en Windows specialist wordt aangestuurd door de (technisch) projectleider.
– In de eerste fase van het project werkt de VMWare en Windows specialist zelfstandig aan het opstellen van het ontwerp.
– De VMWare en Windows specialist treedt op als adviseur naar de projectleider en de (beheer)organisatie op het gebied van VMWare en Windows.

Contacten:
– De VMWare en Windows specialist is op zijn/haar gebied het primaire aanspreekpunt voor de (technische) projectmedewerkers tijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk.
– De VMWare en Windows specialist is zowel voor de (technisch) projectleider als de (beheer)organisatie de belangrijkste adviseur als het gaat over de technisch-inhoudelijke aspecten van VMWare en Windows-gerelateerde onderwerpen binnen het project.
– Tenslotte zijn er diverse contacten met overige functionarissen binnen de (beheer)organisatie om de aansluiting van de technische inrichting op bestaande ICT-systemen en standaarden, de ICT-architectuur van Defensie en het Defensie Beveiligingsbeleid te waarborgen.
– De contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak t.b.v. Project IV services inzake het I&V (Inlichtingen & Veiligheidsveld) netwerk.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde technische opleiding op tenminste HBO/BSc niveau, bij voorkeur op het gebied van ICT.
– Je hebt minstens 5 jaar werkervaring als VMWare en Windows-specialist, waaronder applicatiemigraties.
– Je hebt minstens 1 jaar werkervaring in grote en/of complexe Windows omgevingen.
– Je beschikt over een geldige certificering Microsoft Certified System Engineer (MCSE).
– Je beschikt over een geldige certificering VMWare Certified Professional (VCP).
– Je hebt minstens 4 jaar werkervaring met het opstellen van technische ontwerpen (high level/low level design).
– Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring binnen de Rijksoverheid in het algemeen of het werkveld van Inlichtingen & Veiligheid (Politie, Justitie, Defensie, etc.) in het bijzonder.
– Je hebt kennis van en/of ervaring met Microsoft Security Fundamentals.
– Je hebt kennis van en/of ervaring met VMWare VSAN.
– Je hebt kennis van en/of ervaring met security hardening guides van VMWare.
– Je hebt kennis van en ervaring met het (her)inrichten van de Active Directory in grote en/of complexe Windows omgevingen.

Competenties:
– Analyseren
– Beïnvloeden
– Communiceren
– Conceptueel denken
– Initiatief
– Samenwerken
– Verantwoordelijkheid
– Visie

Inzet Periode:
Schatting 3950 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3950 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A (EP).

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm na screening, ca. juli
Duur: 3950 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 16 en 17

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.