Aanvraag 20120311
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum9 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter.
Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld:
Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling:
IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en Infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van Justid draaien.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door gebrek aan kennis, alsmede resource gebrek dient een specialist te worden ingehuurd.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Implementatie van XenMobile en Citrix netscalers ten behoeven van beveiligde ontsluiting VDI omgeving naar Internet alsmede beveiligde ontsluiting van mail en agenda op IPhone’s. Daarnaast moeten de beheerders on the job training krijgen.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal ICT HBO niveau.
– Je bent meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er.
– Je bent gecertificeerd Citrix Netscaler expert met minimaal 4 jaar hands-on ervaring.
– Je bent gecertificeerd XenMobile expert met minimaal 4 jaar ervaring
– Je bent gecertificeerd XenDesktop expert
– Je bent gecertificeerd XenApp expert
– Je hebt handsonervaring met VMware ESX
– Je hebt aantoonbare ervaring met RSA Appliances
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in kennisoverdracht/les geven, in het bijzonder Netscaler en Xen-producten
– Je hebt ervaring met het werken voor een (semi)overheidsinstantie

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Je hebt meer dan 4 jaar ervaring met het werken voor een (semi)overheidsinstantie.
– Je hebt meer dan 4 Citrix Netscaler/Access Gateways implementaties uitgevoerd.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 09-03-2017
Duur: 01-07-2017
Optie op verlenging: maximaal 4 maanden
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: 06-03-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.